E-księgowość

Login:

Hasło:

Zaloguj

Aktualności

Ważne MF Zmienia wzory formularzy 11-09-2020

Podatki 2020: MF zmienia wzory formularzy PIT

Resort finansów opublikował projekt zmieniający część formularzy dla podatku dochodowego PIT. Modyfikacje obejmą wzory PIT-4R, PIT-8AR i PIT-11. Jak tłumaczy Ministerstwo Finansów, projektowane zmiany dostosują formularze do zmian na poziomie ustawowym.

Proponowana zmiana ma na celu dostosowanie wzorów formularzy do zmienionych przepisów ustawy PIT, m.in. ustawą z dnia 5 czerwca 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1065), która weszła w życie z dniem 1 lipca 2020 r.” – czytamy w uzasadnieniu projektu.

Nowela ta przyniosła m.in. zwolnienie z obowiązku sporządzania przez organy rentowe rocznego obliczenia podatku dla podatników, w przypadku których suma zaliczek pobranych w roku podatkowym przewyższa kwotę podatku obliczonego przez organ rentowy za ten rok. Wcześniej organy dokonywały obliczenia w sytuacji, gdy z obliczenia wynikała nadpłata podatku, a także w sytuacji, kiedy wynikała kwota do zapłaty.

Do tych zmian dostosowane zostaną teraz wzory formularzy podatkowych PIT-4R, PIT-8AR i PIT-11. Jednocześnie wzory będą zmodyfikowane tak, aby uwzględniać też inne nowe regulacje, w tym te wdrożone w ramach walki z kryzysem związanym z pandemią koronawirusa.

Nowe wzory mają mieć zastosowanie do przychodów, dochodów (strat) uzyskanych (poniesionych) od 1 stycznia 2020 r.

Wprowadzenie zmian przewiduje projekt rozporządzenia (z 28 sierpnia 2020 r.) Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych.

Rozporządzenie wejdzie w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

 

Biuletyn e-doradcy

Aktualności

WażneEwidencja VAT po zmianach

Ewidencja VAT po zmianach związanych z nowym JPK_VAT z deklaracjąEwidencje prowadzone do celów VAT są mocno sformalizowane, mimo, iż nie przewidziano ich wzoru. Regulacje ustawowe odnoszące się do ewidencji VAT znajdują się w art. 109 ustawy o VAT, i określają podstawowe wymogi doty...

więcej

WażnePojęcie i moment powstania przychodu w świetle Tarczy Antykryzysowej.

Pojęcie i moment powstania przychodu w świetle przepisów tarczy antykryzysowejPrzedsiębiorcy, którzy chcą skorzystać z rozwiązań osłonowych przewidzianych w Tarczy Antykryzysowej, np. zwolnienia ze składek ZUS, niejednokrotnie muszą wykazać, że nie przekroczyli określonego...

więcej

WażneUmowa o dzieło , agłoszenie w ZUS!!

Szanowni Państwo, ZUS DOWIE SIĘ O KAŻDEJ ZAWARTEJ UMOWIE O DZIEŁO! Od 1 stycznia 2021r. wejdą bowiem w życie przepisy wprowadzające zmiany do ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, zgodnie z którymi płatnik składek lub osoba fizyczna zlecająca dzieło będzie musiał...

więcej

Archiwum aktualności

Kontakt

Kancelaria Podatkowa Elżbieta Konopka


NIP: 747–000-44-99

REGON: 530600416


Opole

ul. Ozimska 15a/3

45-057 Opole

77 456 54 93


Brzeg

ul. Dzierżonia 16

49-300 Brzeg

77 416 95 59

OK

Ta strona korzysta z plików tekstowych cookies. Jeżeli nie chcesz aby na twoim urządzeniu były przechowywane pliki cookies - możesz wyłaczyć ich obsługę w swojej przeglądarce.

Wyłączenie obsługi cookies może uniemożliwić korzystanie z niektórych funkcjonalności strony.

Brak włączenia blokowania plików cookies w twojej przeglądarce oznacza, iż wyrażasz zgodę na ich przechowywanie w twoim urządzeniu końcowym.