E-księgowość

Login:

Hasło:

Zaloguj

Aktualności

Ważne Doręczenie pisma stronie w sytuacji, gdy został ustanowiony pełnomocnik, nie wywołuje żadnego skutku procesowego. 17-09-2019

Dziś NSA w Warszawie wydał trzy wyroki na korzyść podatnika, którego pełnomocnikiem była Pani Elżbieta Konopka – doradca podatkowy.

NSA uchylił decyzje organów podatkowych i wyroki WSA w Opolu.

„NSA tymi wyrokami dał wyraz poszanowania praw podatnika. Dał wyraźny sygnał podatnikom – przedsiębiorcom, że nie tylko oni mają obowiązek przestrzegania przepisów prawa, ale zobowiązane do tego są też organy podatkowe – stwierdziła po rozprawie Elżbieta Konopka, doradca podatkowy, pełnomocnik podatnika. Dodała, że organ nie może wymagać od podatnika praworządności a sam naruszać przepisy prawa. To ważne orzeczenia w sytuacji procederu częstego nadużywania przez organy podatkowe swoich uprawnień poprzez stosowanie manewru przerwania biegu przedawnienia wskutek wszczęcia postępowania karnoskarbowego – podkreśliła.”

Link do artykułu: https://www.prawo.pl/…/pismo-trzeba-wyslac-pelnomocnikowi-p…

Poniżej pełna treść artykułu – zachęcamy do lektury.

Przepisy proceduralne często decydujące w sporze z fiskusem

Doręczenie pisma stronie w sytuacji, gdy został ustanowiony pełnomocnik, nie wywołuje żadnego skutku procesowego. Stanowi jedynie informację dla strony o treści pisma. Organy podatkowe mają prawo wymagać poszanowania prawa od podatnika, lecz same muszą również przestrzegać tych zasad – wynika z wtorkowego wyroku NSA.

NSA rozpatrzył trzy sprawy dotyczące tego samego podatnika, takiego samego stanu faktycznego ale innych okresów obrachunkowych. Spór dotyczył nieuznania za koszty uzyskania przychodu wydatków udokumentowanych dowodami wewnętrznymi, poniesionych na zakup na giełdzie części do maszyn (pozyskiwanych z recyklingu).

Główny zarzut: Przedawnienie

Wniesione przez pełnomocnika podatnika skargi kasacyjne dotyczyły trzech wyroków Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu, wydanych w przedmiocie określenia zobowiązania w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2008 r., 2009 r. i 2010 r. Zarzuty skargi obejmowały zarówno przepisy prawa materialnego, jak i procesowego, ale to naruszenie tych drugich przesądziło o wygranej podatnika. Główny bowiem zarzut skargi dotyczył przedawnienia zobowiązania podatkowego i warunków skutecznego zawieszenia biegu przedawnienia. W sprawie doszło bowiem do sytuacji, w której organ podatkowy, aby nie dopuścić do przedawnienia zobowiązania podatkowego w pośpiechu wszczął postępowanie karnoskarbowe, a zawiadomienie wysłał do podatnika z pominięciem pełnomocnika, który to bezspornie był ustanowiony. W skardze kasacyjnej pełnomocnik podatnika podniósł też oczywiście inne zarzuty dotyczące postępowania (m.in. odmowę przesłuchania świadka), ale to kwestia nieprawidłowego zawiadomienia stała się rozstrzygająca.

Pełnomocnika trzeba zawiadomić

Pełnomocnik podatnika zwracał uwagę na nieprawidłowe zawiadomienie skarżącego o zawieszeniu biegu przedawnienia, z uwagi na pominięcie przy doręczeniu zawiadomienia ustanowionego w sprawie pełnomocnika. Jeżeli bowiem podatnik ustanawia pełnomocnika do reprezentowania jego interesów (praw i obowiązków) w postępowaniu kontrolnym, oznacza to, że jest on uprawniony do reprezentowania strony (podatnika) we wszystkich czynnościach tego postępowania, które nie wymagają jego osobistego udziału, w tym do odbierania zawiadomień wystosowanych w trybie art. 70c ustawy – ordynacja podatkowa. Doręczenie pisma stronie w sytuacji, gdy został ustanowiony pełnomocnik, nie wywołuje żadnego skutku procesowego, stanowiąc jedynie informację dla strony o treści pisma, które powinno być - zgodnie z udzielonym pełnomocnictwem - doręczone pełnomocnikowi. Na wcześniejszym etapie tego postępowania WSA w Opolu nie uznał tych zarzutów.

Nieprawidłowe doręczenie problemem

NSA przychylił się do argumentacji pełnomocnika podatnika, w jego ocenie tryb i sposób postępowania organów podatkowych były naganne, co powinien stwierdzić WSA. Stwierdził, że w sprawie doszło do przedawnienia. Wszczęcie przez organ postępowania stało się nieskuteczne poprzez nieprawidłowe doręczenie zawiadomienia o jego wszczęciu. NSA uchylił decyzje organów podatkowych i wyroki WSA w Opolu.

- NSA tymi wyrokami dał wyraz poszanowania praw podatnika. Dał wyraźny sygnał podatnikom – przedsiębiorcom, że nie tylko oni mają obowiązek przestrzegania przepisów prawa, ale zobowiązane do tego są też organy podatkowe – stwierdziła po rozprawie Elżbieta Konopka, doradca podatkowy, pełnomocnik podatnika. Dodała, że organ nie może wymagać od podatnika praworządności a sam naruszać przepisy prawa.

- To ważne orzeczenia w sytuacji procederu częstego nadużywania przez organy podatkowe swoich uprawnień poprzez stosowanie manewru przerwania biegu przedawnienia wskutek wszczęcia postępowania karnoskarbowego – podkreśliła.

Wyroki NSA z 17 września 2019 r. sygn. akt I FSK 3236/17, I FSK 3472/17, I FSK 3473/17

Biuletyn e-doradcy

Aktualności

WażneUwaga na oferty kas na smartfony

Ministerstwo Finansów ostrzega przed pojawiającymi się w internecie ofertami kas rejestrujących, które miałyby działać na smartfonach.Aktualnie podatnicy mogą używać wyłącznie kas rejestrujących, które posiadają homologację Głównego Urzędu Miar i mają pos...

więcej

WażneNowe informacje ws. Wykazu podatników VAT

W związku z uruchomieniem od 1 września 2019 r. nowego wykazu podatników VAT przypominamy, że obowiązek zapłaty na rachunek wskazany na wykazie podatników VAT wejdzie w życie od 1 stycznia 2020 r....

więcej

WażnePrzypominamy: obowiązkowy split payment dla niektórych towarów i usług

Szanowni Państwo,przypominamy, iż z dniem 1 listopada 2019 roku uległy zmianie przepisy dotyczące mechanizmu podzielonej płatności (MPP, split payment)....

więcej

Archiwum aktualności

Kontakt

Kancelaria Podatkowa Elżbieta Konopka


NIP: 747–000-44-99

REGON: 530600416


Opole

ul. Ozimska 15a/3

45-057 Opole

77 456 54 93


Brzeg

ul. Dzierżonia 16

49-300 Brzeg

77 416 95 59

OK

Ta strona korzysta z plików tekstowych cookies. Jeżeli nie chcesz aby na twoim urządzeniu były przechowywane pliki cookies - możesz wyłaczyć ich obsługę w swojej przeglądarce.

Wyłączenie obsługi cookies może uniemożliwić korzystanie z niektórych funkcjonalności strony.

Brak włączenia blokowania plików cookies w twojej przeglądarce oznacza, iż wyrażasz zgodę na ich przechowywanie w twoim urządzeniu końcowym.