E-księgowość

Login:

Hasło:

Zaloguj

Archiwum aktualności

Zmiany w VAT już za 12 dni 12-12-2012

Tylko tyle czasu zostało przedsiębiorcom na dostosowanie się do nowych przepisów dotyczących fakturowania i ulgi na złe długi. Tyle samo na przygotowanie systemów rozliczeniowych

W przyszłym roku czeka przedsiębiorców prawdziwa lawina zmian w VAT. Rozeznanie się w gąszczu nowych przepisów utrudnia to, że nowości wprowadzają różne akty prawne: nowelizacja ustawy o VAT z 7 grudnia 2012 r., ustawa z 16 listopada 2012 r. o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce (Dz.U. poz. 1342, tzw. ustawa deregulacyjna), rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie zasady wystawiania faktur (Dz.U. z 2012 r. poz. 1428) oraz nowe rozporządzenie w sprawie faktur elektronicznych (czeka na podpis ministra). Duża część zmian wymaga od przedsiębiorców dostosowania systemów rozliczeniowych. Sprawę dodatkowo utrudnia to, że poszczególne zmiany wchodzą w życie w różnym czasie.


Tylko tyle czasu zostało przedsiębiorcom na dostosowanie się do nowych przepisów dotyczących fakturowania i ulgi na złe długi. Tyle samo na przygotowanie systemów rozliczeniowych

W przyszłym roku czeka przedsiębiorców prawdziwa lawina zmian w VAT. Rozeznanie się w gąszczu nowych przepisów utrudnia to, że nowości wprowadzają różne akty prawne: nowelizacja ustawy o VAT z 7 grudnia 2012 r., ustawa z 16 listopada 2012 r. o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce (Dz.U. poz. 1342, tzw. ustawa deregulacyjna), rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie zasady wystawiania faktur (Dz.U. z 2012 r. poz. 1428) oraz nowe rozporządzenie w sprawie faktur elektronicznych (czeka na podpis ministra). Duża część zmian wymaga od przedsiębiorców dostosowania systemów rozliczeniowych. Sprawę dodatkowo utrudnia to, że poszczególne zmiany wchodzą w życie w różnym czasie.

Korekta VAT naliczonego

Najpilniejsze jest przygotowanie się do nowych regulacji, które wchodzą w życie 1 stycznia 2013 r., czyli już za 12 dni. Zaczną wtedy obowiązywać zmiany w VAT przyjęte w pakiecie przepisów deregulacyjnych. Szczególną uwagę podatnicy powinni zwrócić na obowiązek korekty VAT naliczonego wynikającego z faktury, która nie została opłacona. Dłużnik będzie musiał tego dokonać w rozliczeniu za okres, w którym upłynął 150. dzień od dnia upływu terminu płatności. Dostosowanie się do nowych regulacji w uldze na złe długi wymagać będzie szczegółowego monitorowania tych terminów oraz starannego archiwizowania dokumentów potwierdzających wpłaty. Podatnik, który nie będzie miał dowodu uiszczenia zapłaty za fakturę, musi się bowiem liczyć z tym, że organy podatkowe zakwestionują rozliczenia.

Ta sama ustawa pozwala małym firmom stosującym metodę kasową na wpłatę VAT do urzędu skarbowego dopiero w momencie otrzymania zapłaty od kontrahenta. Jeśli jednak kontrahent nie będzie podatnikiem VAT czynnym, podatek trzeba będzie rozliczyć nie później niż 180. dnia, licząc od dnia transakcji, co też będzie wymagało dostosowania systemów finansowo-księgowych.

Ustawa deregulacyjna wprowadza też likwidację obowiązku opodatkowania zaliczek w transakcjach wewnątrzwspólnotowych czy nowe zasady przeliczania kwot w walutach obcych. Mimo że rozwiązania te są korzystne, to rozrzucenie przepisów w różnych aktach prawnych utrudni podatnikom poprawne rozliczenie się z fiskusem. Zwiększy się też ryzyko popełnienia błędów.

Fakturowanie po nowemu

Także na przygotowanie się do zmian w fakturowaniu pozostały niecałe dwa tygodnie. Od 1 stycznia 2013 r. będą obowiązywały zmienione przepisy dotyczące faktur papierowych i elektronicznych. Zmieni się spis danych, które trzeba będzie umieszczać na fakturach, a także ich oznaczenia. Konieczne więc będzie dostosowanie oprogramowania. Ponadto podatnicy, którzy chcą skorzystać z nowych rozwiązań, takich jak np. przeniesienie obowiązku wystawienia faktury na nabywcę (tzw. samofakturowanie), muszą wdrożyć określone procedury. Nabywca będzie mógł wystawiać faktury pod warunkiem, że porozumie się wcześniej ze sprzedawcą oraz kontrahenci określą procedurę zatwierdzania poszczególnych faktur.

Od nowego roku trzeba też pamiętać o procedurach związanych z zapewnieniem fakturom i e-fakturom autentyczności pochodzenia, integralności treści oraz czytelności. W przypadku faktur papierowych jest to nowy wymóg. Można go spełnić np. za pomocą kontroli biznesowych, które ustalają wiarygodną ścieżkę audytu między fakturą a dostawą towarów lub świadczeniem usług. Chodzi o to, aby podatnik był w stanie pokazać, kiedy została dokonana, np. dostawa towaru, kiedy wystawiono fakturę, jakie dokumenty są z nią powiązane itp. Wymogi te można spełnić, np. stosując odpowiednie oprogramowanie.

Więcej czasu

Do zmian wchodzących w życie od 1 kwietnia 2013 r. będą musieli dostosować się w szczególności podatnicy sprzedający wyroby sztuki ludowej czy napoje, przy przyrządzaniu których wykorzystywany jest napar z herbaty oraz kawy (np. cappuccino, latte – tam gdzie kawa jest tylko jednym ze składników). Stawka VAT na te produkty wzrośnie z 8 proc. do 23 proc., co muszą uwzględniać systemy fakturowania stosowane przez sprzedawców.

Od 1 stycznia 2014 r. podatników czeka kolejne, jeszcze poważniejsze dostosowanie procedur oraz oprogramowania finansowo-księgowego i fakturowego. Będzie to związane z fundamentalnymi zmianami w systemie VAT, dotyczącymi podstawy opodatkowania czy momentu powstania obowiązku podatkowego. Wiele dotychczas stosowanych procedur i przyzwyczajeń trzeba będzie zmienić. Przepisy dotyczące wystawiania faktur zostaną przeniesione do ustawy o VAT. Co więcej, zaczną obowiązywać nowe terminy wystawiania faktur. Na przygotowanie swoich firm i oprogramowania do tych zmian podatnicy mają jednak ponad rok.

czytaj dalej

Ważne Zmiana zasady opłacania zaliczki na podatek dochodowy za m-c listopad 11-12-2012

Przypominamy, że zmieniła się zasada opłacania zaliczki na podatek dochodowy za m-c listopad.
Nie płacimy już podwójnej zaliczki tj. podatek dochodowy za m-c listopad x 2, tylko podatek za listopad płacimy w grudniu.

Jeżeli w grudniu wyjdzie podatek a nie zdążymy złożyć zeznania podatkowego do 20 stycznia to zaliczkę na podatek dochodowy za m-c grudzień należy zapłacić w styczniu a nie jak poprzednio w kwietniu.

Jeżeli mamy dochody z innych źródeł np. stosunek pracy, emerytura, renta, bądź inne, to jest pewne, że nie zdążymy złożyć zeznania w styczniu, bo nie będziemy mieli PIT 11,...

Najlepiej uwzględnić koszty / wydatki zaplanowane na ten rok w grudniu, albowiem jeżeli dochód za XII wyniesie 0 to i zaliczka wyniesie 0.

Cztery najbardziej istotnie zmiany w podatkach na 2013r. 07-12-2012

Od roku 2013 następuje zmiana w ustaleniu daty powstania obowiązku podatkowego w zakresie VAT i podatku dochodowego od osób fizycznych – obowiązek podatkowy w obu podatkach powstaje z nielicznymi wyjątkami z datą wydania towaru lub wykonania usługi, nie będzie miała znaczenia data wystawienia faktury – i tak w przypadku sprzedaży towaru lub wykonania usługi w dniu 30 stycznia 2013r a wystawieniu faktury w dniu 3 lutego 2013r , podatek VAT z tej faktury jak i podatek dochodowy musimy rozliczyć w styczniu 2013r. Tak więc od 2013r każda faktura sprzedaży musi zawierać datę wystawienia oraz co ważniejsze datę sprzedaży towaru lu usługi. Oznacza to także, że do bura muszą być dostarczane wszystkie faktury sprzedaży za poprzedni miesiąc rozliczeniowy, nawet te które są wystawione w miesiącu następnym, co wyeliminuje korekty w tym zakresie.

    Od roku 2013 wchodzą w życie przepisy dotyczące faktur uproszczonych, będzie to faktura o kwocie do 450zł, bez prawa do odliczenia podatku VAT z niej wynikającego – tak więc żaden podatnik VAT nie powinien przyjmować takich faktur zakupowych.

Od roku 2013 następuje zmiana w ustaleniu daty powstania obowiązku podatkowego w zakresie VAT i podatku dochodowego od osób fizycznych – obowiązek podatkowy w obu podatkach powstaje z nielicznymi wyjątkami z datą wydania towaru lub wykonania usługi, nie będzie miała znaczenia data wystawienia faktury – i tak w przypadku sprzedaży towaru lub wykonania usługi w dniu 30 stycznia 2013r a wystawieniu faktury w dniu 3 lutego 2013r , podatek VAT z tej faktury jak i podatek dochodowy musimy rozliczyć w styczniu 2013r. Tak więc od 2013r każda faktura sprzedaży musi zawierać datę wystawienia oraz co ważniejsze datę sprzedaży towaru lu usługi. Oznacza to także, że do bura muszą być dostarczane wszystkie faktury sprzedaży za poprzedni miesiąc rozliczeniowy, nawet te które są wystawione w miesiącu następnym, co wyeliminuje korekty w tym zakresie.

    Od roku 2013 wchodzą w życie przepisy dotyczące faktur uproszczonych, będzie to faktura o kwocie do 450zł, bez prawa do odliczenia podatku VAT z niej wynikającego – tak więc żaden podatnik VAT nie powinien przyjmować takich faktur zakupowych.

    Od roku 2013 zmieniają się także przepisy w zakresie „ulgi na złe długi” w zakresie podatku VAT, tak po stronie sprzedawcy jak i nabywcy:

    sprzedawca – wierzyciel, jeżeli uprawdopodobni nieściągalność długu, i gdy minie 150 dni od terminu płatności faktury, będzie miał prawo do dokonania korekty o tą fakturę w bieżącym miesiącu bez potrzeby zawiadomienia dłużnika jedynie będzie miał obowiązek zawiadomić US o dokonanej korekcie z podaniem kwoty korekty oraz danych dłużnika,

    nabywca – dłużnik, ma obowiązek dokonania korekty zawsze po upływie 150 dni od upływy terminu płatności faktury, w przypadku zapłaty za fakturę po tym zdarzeniu, dłużnik ponownie nabędzie prawa do odliczenia z niej podatku VAT. Brak wspomnianej wyżej korekty w zakresie podatku VAT skutkuje sankcja w wysokości 30% wartości VAT z tejże faktury.

    Od roku 2013 zmieniają się przepisy w zakresie kosztów uzyskania przychodu. Ostatecznym kosztem uzyskania przychodów będą tylko te faktury/rachunki które zostały opłacone. Oznacza to, że jeżeli faktura zakupowa nie zostanie zapłacona w terminie 30 dni od terminu jej płatności to będzie ona podlegała wyksięgowaniu z kosztów, to samo dotyczy faktur których termin płatności jest dłuższy niż 60 dni, wtedy korekty dokonujemy po upływie 90 dni od daty zaksięgowania. Zapłata spowoduje ponowne prawo do zaliczenia w koszty tejże faktury.  Zmiana ta dotyczy tylko podatników na zasadach ogólnych a nie na ryczałcie.

Powyższe zmiany wprowadzają „rewolucję” w księgowości i mogą doprowadzić do licznych pomyłek w tym zakresie. Aby tego uniknąć , Biuro Rachunkowe jest zmuszone do wprowadzenia nowych zasad przyjmowania dokumentacji do księgowania tak aby wyeliminować możliwość wystąpienia błędów.
 

W kwestii faktur sprzedażowych – szczególny nacisk na prawidłowe wystawianie faktur w zakresie daty powstania obowiązku podatkowego (data wydania towaru, data wykonania usługi).

W kwestii dokumentów zakupowych – podpinanie przez klienta pod każdą fakturę / rachunek dokumentu zapłaty, jeżeli dokument nie jest opłacony gotówką co musi z niego wynikać lub opisywanie dokumentów co do płatności po rygorem odpowiedzialności wynikającej z KKS.

czytaj dalej

Informacja dla klientów biura 05-12-2012

INFORMACJA

    Kancelaria Podatkowa informuje, że dnia 16 listopada 2012 r. weszła w życie ustawa o redukcji  niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce. Tą ustawą ustawodawca zmienia niektóre przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o VAT w sposób znaczny. Zmiany dotyczą:
a) uznania za koszty uzyskania przychodu kosztów w zależności od tego czy zostały zapłacone czy też nie,
b) amortyzacji środków trwałych w zależności od tego czy dokona zapłaty za zakup czy nie,
c) wyksięgowania z kosztów faktur, za które nie dokonano zapłaty w określonych przez ustawę terminach,
d) dokonania korekty podatku VAT w przypadku braku zapłaty należności w określonych przez ustawę terminach.
        W największym skrócie: najistotniejszy wpływ w przyszłym roku na wysokość zobowiązania podatkowego będzie miał fakt, czy należność za fakturę jest zapłacona i w jakim terminie. Jeżeli należność nie zostanie zapłacona w terminie 30 dni od terminu zapłaty będzie trzeba ją wyksięgować z kosztów.  Jeżeli termin płatności będzie wydłużony powyżej 60 dni korekty również będzie trzeba dokonać. Podobne rozwiązanie będzie stosowane w przypadku podatku VAT, gdzie w nieuregulowanie należności wynikającej z faktury w terminie 150 dni od terminu płatności spowoduje konieczność zmniejszenia podatku VAT naliczonego.

INFORMACJA

    Kancelaria Podatkowa informuje, że dnia 16 listopada 2012 r. weszła w życie ustawa o redukcji  niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce. Tą ustawą ustawodawca zmienia niektóre przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o VAT w sposób znaczny. Zmiany dotyczą:
a) uznania za koszty uzyskania przychodu kosztów w zależności od tego czy zostały zapłacone czy też nie,
b) amortyzacji środków trwałych w zależności od tego czy dokona zapłaty za zakup czy nie,
c) wyksięgowania z kosztów faktur, za które nie dokonano zapłaty w określonych przez ustawę terminach,
d) dokonania korekty podatku VAT w przypadku braku zapłaty należności w określonych przez ustawę terminach.
        W największym skrócie: najistotniejszy wpływ w przyszłym roku na wysokość zobowiązania podatkowego będzie miał fakt, czy należność za fakturę jest zapłacona i w jakim terminie. Jeżeli należność nie zostanie zapłacona w terminie 30 dni od terminu zapłaty będzie trzeba ją wyksięgować z kosztów.  Jeżeli termin płatności będzie wydłużony powyżej 60 dni korekty również będzie trzeba dokonać. Podobne rozwiązanie będzie stosowane w przypadku podatku VAT, gdzie w nieuregulowanie należności wynikającej z faktury w terminie 150 dni od terminu płatności spowoduje konieczność zmniejszenia podatku VAT naliczonego.
         Powyższe dotyczy również środków trwałych i ich amortyzacji.
         Faktura zapłacona w części:
a) dla celów podatku dochodowego będzie traktowana jak nie zapłacona,
b) dla  celów podatku VAT spowoduje możliwość odliczenia proporcjonalnego.
        W praktyce na osoby, które prowadzą podatkową książkę przychodów i rozchodów oraz są podatnikami podatku od towarów i usług nakłada się obowiązek przestrzegania terminów zapłaty.
         Stąd też prosimy od 1 stycznia 2013 r. o opisywanie faktur przez podanie:
a) formy zapłaty (np. kompensata, przelew, gotówka),
b) daty zapłaty (np. dokonanie zapłaty gotówką lub przelewem),
c) kwoty zapłaty.
         Dane te są niezbędne do rzetelnego prowadzenia podatkowej książki przychodów i rozchodów oraz rejestrów VAT, jak również poprawnego ustalenia zaliczek na podatek dochodowy, a także prawidłowego ustalenia podatku od towarów i usług.
         Powyższe informacje składane są pod odpowiedzialnością karną skarbową.

Błędne rozpoznanie zapłat skutkuje odpowiedzialnością z ustawy Kodeks karny skarbowy z dnia 10 września 1999 r.:

Art. 56 .
§ 1. Podatnik, który składając organowi podatkowemu, innemu uprawnionemu organowi lub płatnikowi deklarację lub oświadczenie, podaje nieprawdę lub zataja prawdę albo nie dopełnia obowiązku zawiadomienia o zmianie objętych nimi danych, przez co naraża podatek na uszczuplenie, podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych (1 stawka dzienna to 50,00 zł do 600.000,00 zł) albo karze pozbawienia wolności, albo obu tym karom łącznie.


Art.77
§ 1. Płatnik lub inkasent, który pobranego podatku nie wpłaca w terminie na rzecz właściwego organu, podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych albo karze pozbawienia wolności do lat 3, albo obu tym karom łącznie.

Art. 61
§ 1. Kto nierzetelnie prowadzi księgę, podlega karze grzywny do 240 stawek dziennych.
§ 2. W wypadku mniejszej wagi, sprawca czynu zabronionego określonego w § 1 podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe.
§ 3. Karze określonej w § 2 podlega także ten, kto wadliwie prowadzi księgę.

Art. 76
§ 1. Kto przez podanie danych niezgodnych ze stanem rzeczywistym lub zatajenie rzeczywistego stanu rzeczy wprowadza w błąd właściwy organ narażając na nienależny zwrot podatkowej należności publicznoprawnej, w szczególności podatku naliczonego w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług, podatku akcyzowym, zwrot nadpłaty lub jej zaliczenie na poczet zaległości podatkowej lub bieżących albo przyszłych zobowiązań podatkowych, podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych albo karze pozbawienia wolności, albo obu tym karom łącznie.

Art. 84
§ 1. Kto, nie dopełniając obowiązku nadzoru nad przestrzeganiem reguł obowiązujących w działalności danego przedsiębiorcy lub innej jednostki organizacyjnej, dopuszcza, chociażby nieumyślnie, do popełnienia czynu zabronionego określonego w tym rozdziale, podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe.

czytaj dalej

Koniec ze zwrotem VAT za materiały budowlane 04-12-2012

Podatnicy, którzy chcą ubiegać się o zwrot VAT za materiały budowlane, mogą składać wnioski tylko do końca 2013 r.

Planowana zmiana wynika z projektu założeń projektu ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania (program MdM), który został skierowany przez Ministerstwo Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej do konsultacji społecznych (ZD22). Projekt przewiduje m.in. uchylenie ustawy z 29 sierpnia 2005 r. o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym (Dz.U. nr 177, poz. 1468 ze zm.).

Biuletyn e-doradcy

Aktualności

WażneZmiana opodatkowania - zbliża się termin

Pragniemy przypomnieć, iż jutro tj. 20 stycznia 2021 r. upływa termin zmiany zasad formy opodatkowania.Zawiadomienia o zmianie formy opodatkowania należy obowiązkowo dokonać pisemnie pod rygorem nieważności. Nie wystarczy zatem pójść do urzędu skarbowego i ustnie oświadczyć o dok...

więcej

WażneZmiany w ryczałcie w roku 2021

Zmiany w ryczałcie w 2021 r. Dotyczy osób prawnych  Zmiany obejmą następujące obszary:limit stosowania ryczałtu - zostanie podniesiony z 250 000 euro do 2 000 000 euro,katalog branż i zawodów, które mogą wybrać zryczałtowany sposób rozliczenia z fiskuse...

więcej

WażneUlga dla młodych 2021 - zmiany

Ulga dla młodych w 2021 r. – zmiany Dotyczy osoby fizycznej   Czym jest PIT 0 \"zero\" dla młodych?Zwolnienie z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych (PIT) wynagrodzeń uzyskiwanych od 1 sierpnia 2019 roku, skierowane jest do osób młody...

więcej

Archiwum aktualności

Kontakt

Kancelaria Podatkowa Elżbieta Konopka


NIP: 747–000-44-99

REGON: 530600416


Opole

ul. Ozimska 15a/3

45-057 Opole

77 456 54 93


Brzeg

ul. Dzierżonia 16

49-300 Brzeg

77 416 95 59

OK

Ta strona korzysta z plików tekstowych cookies. Jeżeli nie chcesz aby na twoim urządzeniu były przechowywane pliki cookies - możesz wyłaczyć ich obsługę w swojej przeglądarce.

Wyłączenie obsługi cookies może uniemożliwić korzystanie z niektórych funkcjonalności strony.

Brak włączenia blokowania plików cookies w twojej przeglądarce oznacza, iż wyrażasz zgodę na ich przechowywanie w twoim urządzeniu końcowym.