E-księgowość

Login:

Hasło:

Zaloguj

Archiwum aktualności

Ważne Kasy fiskalne 2019: MF zapowiada całkiem nowy obowiązek informacyjny 07-12-2018

Prowadzenie ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących (fiskalnych) będzie wiązać się z nowym obowiązkiem – wynika z nowego projektu zmian w ustawie o podatku VAT i Ordynacji podatkowej. Ministerstwo Finansów zamierza zobowiązać podatników do informowania nabywców o obowiązkach sprzedawcy ws. wydania paragonu lub faktury. Nowe przepisy mają wejść w życie 1 lipca 2019 r.

Prowadzenie ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących (fiskalnych) będzie wiązać się z nowym obowiązkiem – wynika z nowego projektu zmian w ustawie o podatku VAT i Ordynacji podatkowej. Ministerstwo Finansów zamierza zobowiązać podatników do informowania nabywców o obowiązkach sprzedawcy ws. wydania paragonu lub faktury. Nowe przepisy mają wejść w życie 1 lipca 2019 r.

Zmiany zostaną wprowadzone w art. 111 ust. 3a ustawy o VAT. W projekcie przewidziano, że podatnik będzie musiał „informować nabywcę o obowiązkach podatnika prowadzącego ewidencję przy zastosowaniu kas rejestrujących dotyczących wystawienia i wydania paragonu fiskalnego lub faktury z każdej sprzedaży”.

W praktyce więc podatnicy, którzy prowadzą ewidencję za pomocą kas, będą musieli informować swoich klientów o obowiązkach sprzedawcy w zakresie wydania paragonu albo faktury. W projekcie nie wskazano jednak, jakie konkretnie formy informowania mają być dopuszczalne.

„Obowiązek ma na celu promowanie i upowszechnienie wiedzy wśród nabywców (klientów) w zakresie stosowania kas rejestrujących przez przedsiębiorców, dobrych stron i korzyści wynikających z ich stosowania dla nabywców” – czytamy w uzasadnieniu projektu.

Ministerstwo Finansów przekonuje, że upowszechnienie wiedzy o obowiązku wręczania przy zakupach paragonu lub faktury pozwoli na zmniejszenie wielkości tzw. szarej strefy.

Wprowadzenie zmian przewiduje projekt ustawy (z 30 listopada 2018 r.) o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Ordynacja podatkowa.

czytaj dalej

Ważne Nowe terminy w podatku dochodowym od osób fizycznych 13-11-2018

Na posiedzeniu w dniu 26 października 2018 r. Senat uchwalił kolejną nowelizację ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw. Przewiduje ona zmiany w terminach składania zeznań podatkowych, w konsekwencji czego modyfikuje także obowiązki płatników podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie sporządzania i przekazywania informacji i rozliczeń podatkowych.

Na posiedzeniu w dniu 26 października 2018 r. Senat uchwalił kolejną nowelizację ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw. Przewiduje ona zmiany w terminach składania zeznań podatkowych, w konsekwencji czego modyfikuje także obowiązki płatników podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie sporządzania i przekazywania informacji i rozliczeń podatkowych.

W wyniku przedmiotowej nowelizacji skróceniu uległ o miesiąc (tj. przesunięty został z końca lutego na koniec stycznia) termin, w jakim podmioty obowiązane do sporządzenia PIT-8C, PIT-11, PIT-11A, PIT-40A oraz PIT-R będą je przekazywać urzędowi skarbowemu począwszy od sporządzanych za 2018 r. Co jednak istotne, nie ulegnie zmianie termin ich przesyłania podatnikowi - nadal wyznaczać go będzie koniec lutego roku następującego po roku podatkowym.

Kolejną rewolucyjną zmianą, jaką wprowadza nowelizacja, jest wymóg przesyłania wskazanych informacji i rozliczeń urzędom skarbowym wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z przepisami ustawy - Ordynacja podatkowa. Jest to zmiana bardzo istotna dla płatników sporządzających omawiane formularze dla nie więcej niż 5 podatników, którzy na zasadach wynikających z ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dotychczas mogli je urzędowi skarbowemu przesyłać w formie papierowej. Wprowadzenie w omawianej ustawie obowiązku przesyłania ich do naczelnika urzędu skarbowego wyłącznie w formie elektronicznej w przypadku podmiotów niebędących osobami fizycznymi będzie mogło skutkować koniecznością zakupu podpisu kwalifikowanego.

Nowe zasady składania formularzy wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2019 r. i będą miały zastosowanie do dochodów uzyskanych od 1 stycznia 2018 r., co oznacza, że będą obowiązywać już w odniesieniu do rocznych informacji i rozliczeń dokonywanych za 2018 r.

Równie ważne zmiany czekają podatników, jeżeli chodzi o terminy składania rocznych zeznań podatkowych. Począwszy od rozliczenia za 2018 r. roczne zeznania PIT (z wyjątkiem PIT-CFC oraz zeznań składanych przez nierezydentów wyjeżdżających z Polski lub nierezydentów, którzy zgodnie z umową o unikaniu podwójnego opodatkowania przekroczyli okres pobytu stanowiący warunek wyłączenia ich dochodów z opodatkowania w Polsce) będą składane w okresie od 15 lutego. Zeznania złożone przed 15 lutego będą traktowane jako złożone 15 lutego. Tzw. ryczałtowcy będą składali PIT-28 do końca lutego roku następującego po roku podatkowym, natomiast pozostałe zeznania podatkowe będą składane do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym.

czytaj dalej

Ważne PIT: przy najmie 54 mieszkań nie można płacić ryczałtu 26-10-2018

Właściciel trzech kamienic nie może płacić ryczałtu. Fiskus nie dał się nabrać, że to najem prywatny.

Najem na dużą skalę to działalność gospodarcza, której nie można rozliczyć na preferencyjnych zasadach – wynika z najnowszej interpretacji. Przepisy podatkowe nie określają jednak ani liczby mieszkań, ani kwoty przychodów, po przekroczeniu której najem traci charakter prywatny i staje się biznesem. Dlatego właścicielka trzech kamienic zapytała skarbówkę, czy może płacić podatek według stawek 8,5 i 12,5 proc. Otrzymała odpowiedź, że rozmiar najmu świadczy o tym, że jest to działalność gospodarcza. Nie ma więc prawa do ryczałtu.

Właściciel trzech kamienic nie może płacić ryczałtu. Fiskus nie dał się nabrać, że to najem prywatny.

Najem na dużą skalę to działalność gospodarcza, której nie można rozliczyć na preferencyjnych zasadach – wynika z najnowszej interpretacji. Przepisy podatkowe nie określają jednak ani liczby mieszkań, ani kwoty przychodów, po przekroczeniu której najem traci charakter prywatny i staje się biznesem. Dlatego właścicielka trzech kamienic zapytała skarbówkę, czy może płacić podatek według stawek 8,5 i 12,5 proc. Otrzymała odpowiedź, że rozmiar najmu świadczy o tym, że jest to działalność gospodarcza. Nie ma więc prawa do ryczałtu.
Sprawa dotyczyła podatniczki, która kilka lat temu kupiła trzy kamienice z 54 mieszkaniami i czterema lokalami użytkowymi. Kobieta podpisała nowe umowy z lokatorami, którzy mieszkali tam często od kilkudziesięciu lat, głównie na podstawie przydziałów socjalnych z miasta. Od początku rozliczała się według skali, czyli stawek 18 i 32 proc. Nie płaciła jednak podatku, ponieważ ponosiła wyłącznie straty. Wynikały one głównie z wysokich wydatków na remont, przewyższających przychody. Dopiero w 2017 r. wyszła na prostą i uzyskała 18 tys. zł dochodu. Teraz nie ma już jednak kosztów do odliczenia, dlatego chciałaby przejść na ryczałt, który płaci się od przychodu (bez odliczania kosztów). Szacuje, że w 2018 r. osiągnie 290 tys. zł przychodu.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej przypomniał, że zyski z najmu można zakwalifikować do dwóch źródeł przychodu: najmu prywatnego (art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o PIT) albo działalności gospodarczej (art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o PIT). Tylko osoby prowadzące najem prywatny (poza działalnością) mogą wybrać rozliczenie ryczałtem. Z kolei w myśl art. 5a pkt 6 ustawy o PIT działalność gospodarcza oznacza działalność zarobkową prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły.

Według dyrektora KIS wnioskodawczyni nie może zaliczyć przychodów z 54 mieszkań i czterech lokali do źródła, jakim jest najem prywatny. Czynności związane z wynajmem podejmowane będą w sposób ciągły, czyli w stały, nie okazjonalny – czytamy w interpretacji.

To oznacza, że kobieta powinna się rozliczyć na zasadach właściwych dla działalności gospodarczej i płacić podatek według skali.

Numer interpretacji: 0113-KDIPT2-1.4011. 438.2018.2.RK

Źródło: https://www.rp.pl/Podatek-dochodowy/310199978-PIT-przy-najmie-54-mieszkan-nie-mozna-placic-ryczaltu.html

czytaj dalej

Ważne Najem krótkoterminowy części domu - czy trzeba zakładać firmę 25-10-2018

Osoba, która wynajmuje część domu na krótkie okresy, nie musi zakładać firmy.

Czy najem krótkoterminowy jest działalnością gospodarczą? Fiskus różnie do tego podchodzi. Ostatnia interpretacja dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej jest jednak korzystna dla wynajmujących.

Osoba, która wynajmuje część domu na krótkie okresy, nie musi zakładać firmy.

Czy najem krótkoterminowy jest działalnością gospodarczą? Fiskus różnie do tego podchodzi. Ostatnia interpretacja dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej jest jednak korzystna dla wynajmujących.

Wystąpił o nią właściciel domu jednorodzinnego. Wraz z synem mieszka na piętrze, natomiast parter wynajmuje. Robi to za pośrednictwem portalu internetowego, który zawiera umowy z najemcami.

Właściciel podkreśla, że najem jest krótkotrwały, zazwyczaj umowy dotyczą jednej, dwóch nocy. Nieruchomość nie jest wynajmowana na stałe, wszystko zależy od potrzeb klientów. Przychody z tego tytułu nie są głównym źródłem utrzymania właściciela.

Czy to, co robi, jest działalnością gospodarczą? Zgodnie z definicją zawartą w ustawie o PIT to zorganizowane i ciągłe czynności podejmowane w celach zarobkowych.

Te kryteria decydują o kwalifikacji najmu. Zdaniem fiskusa z okoliczności opisanej sprawy wynika, że wykonywane przez właściciela czynności nie są działalnością gospodarczą. Oznacza to, że ma on do wyboru dwie formy rozliczenia: prosty ryczałt płacony od przychodu albo podatek według skali liczony od dochodu (interpretacja nr  0115-KDIT3.4011.366.2018.1.AK).

Skarbówka nie zawsze jednak zgadzała się na ryczałtowe rozliczenie osób, które wynajmują lokale na krótki okres.

Pokazuje to przykładowo sprawa właściciela mieszkania, które przez wakacje jest udostępniane turystom. Wcześniej było wynajęte na dłuższy czas, tak też miało być po wakacjach.

Zdaniem fiskusa właściciel musi się rozliczać jak przedsiębiorca (czyli bez prawa do ryczałtu). Wynajem na krótkie pobyty (taki jak w wakacje) jest bowiem działalnością gospodarczą (interpretacja nr 0461-ITPB1. 4511.897.2016.1.AK).

Warto też wspomnieć o wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, w którym podkreślono, że jeśli właściciel wynajmowanego na krótkie okresy mieszkania nie zapewnia gościom dodatkowych świadczeń takich jak w hotelach, nie można uznać najmu za działalność gospodarczą (sygn. I SA/Kr 151/17).

Źródło: https://www.rp.pl/Nieruchomosci/310199985-Najem-krotkoterminowy-czesci-domu---czy-trzeba-zakladac-firme.html

czytaj dalej

Ważne Sejmowi prawnicy krytykują Ministerstwo Finansów 25-10-2018

Biuro Analiz Sejmowych wylało kubeł zimnej wody na rządowy pakiet zmian w ustawach podatkowych. Posłów to nie wzrusza.

Uderzenie w inwestycyjną atrakcyjność Polski, formułowanie nakazu płacenia możliwie najwyższych podatków, likwidacja ochronnej roli indywidualnych interpretacji podatkowych, łamanie konstytucyjnej zasady zakazu działania prawa wstecz, zbytni pośpiech we wdrażaniuskomplikowanych zmian — to tylko niektóre zarzuty prof. Henryka Dzwonkowskiego z Biura Analiz Sejmowych (BAS), pod adresem rządowych projektów zmian w ustawach o podatkach dochodowych (CIT, PIT) oraz ordynacji podatkowej.

Biuro Analiz Sejmowych wylało kubeł zimnej wody na rządowy pakiet zmian w ustawach podatkowych. Posłów to nie wzrusza.

Uderzenie w inwestycyjną atrakcyjność Polski, formułowanie nakazu płacenia możliwie najwyższych podatków, likwidacja ochronnej roli indywidualnych interpretacji podatkowych, łamanie konstytucyjnej zasady zakazu działania prawa wstecz, zbytni pośpiech we wdrażaniuskomplikowanych zmian — to tylko niektóre zarzuty prof. Henryka Dzwonkowskiego z Biura Analiz Sejmowych (BAS), pod adresem rządowych projektów zmian w ustawach o podatkach dochodowych (CIT, PIT) oraz ordynacji podatkowej.

Podczas posiedzenia sejmowej komisji finansów, mimo apeli ekspertów o opamiętanie, posłowie przepchnęli pakiet dalej praktycznie bez zmian.


Nic do poprawiania

Przed posiedzeniem komisji finansów posłowie otrzymali krytyczną opinię prof. Henryka Dzwonkowskiego. Krytyczne opinie prawników Sejmu i Senatu wobec projektów ustaw, które wyszły z rządu, nie zrobiły jednak na głosujących wrażenia.

— Owszem, dyskusja o tych kilku projektach była wielogodzinna,ale praktycznie nic z niej nie wynikło. Nie pojawiły się żadne istotne poprawki. Przegłosowano jedynie drobne zmiany, nieingerujące w merytorykę projektów — mówi Paweł Mazurkiewicz, ekspert podatkowy Konfederacji Lewiatan.

Ani przedstawiciele PiS, ani opozycji nie zgłosili żadnych ważnych poprawek broniących podatników. A mieli pole do popisu. Henryk Dzwonkowski podkreślił, że pakiet służy głównie dalszemu uszczelnianiu systemu podatkowego, „znaczna część zaproponowanych regulacji budzi jednak bardzo istotne zastrzeżenia”. W pisemnej opinii ostrzegł, że exit tax (czyli podatek od wyprowadzki z Polski), choć może ograniczyć nieopodatkowane wyprowadzanie z kraju składników majątkowych, może też uderzyć w atrakcyjność inwestycyjną Polski. Jego zdaniem, brak tego podatku wyróżniał Polskę w oczach inwestorów zagranicznych i „stymulował wzrost gospodarczy, np. poprzez wzrost liczby miejsc pracy”. Ekspert BAS jest też krytyczny wobec innych planowanych regulacji. Projekt zakłada m.in., że firmy będą musiały przedstawiać fiskusowi swoje schematy podatkowe wdrażane po 25 czerwca 2018 r., mimo że ustawowy obowiązek ma wejść w życie 1 stycznia 2019 r.

„Wprowadzenie tego obowiązku z mocą wsteczną będzie naruszeniem wyrażonej w art. 2 konstytucji zasady zaufania do państwa prawa. W praworządnym państwie obywatel powinien być w stanie przewidzieć prawne rezultaty działań i zachowań, a także móc się do nich rozsądnie przygotować” — głosi opinia profesora.

Więcej złego, mniej dobrego

Henryk Dzwonkowski ostrzega również, że „instytucja interpretacji podatkowych i wynikająca z nich ochrona stają się iluzoryczne”. Tak ocenia zmiany, które ułatwią fiskusowi odmawianie firmom wydania indywidualnychinterpretacji podatkowych. „Złożenie wniosku przestaje się odnosić do sytuacji wnioskodawcy, bowiem ma być rozpatrywane globalnie i uzależnione od treści wniosków złożonych przez inne podmioty” — napisał ekspert Biura Analiz Sejmowych.

Groźne dla firm zmiany szykowane są też w zakresie klauzuli do walki z unikaniem opodatkowania. „Proponowana treść może spowodować dążenie organów do wykazania, że wystąpienie jakiejkolwiek korzyści podatkowej uznaje się za jedną z głównych przyczyn działania podatnika”. W rezultacie firmy mogą zostać zmuszonedo oddania nawet niewielkiej korzyści podatkowej (obecnie dopiero powyżej 100 tys. zł w skali roku), powiększonej o 40-procentową sankcję.

Profesor wytyka również politykom zbyt duży pośpiech we wdrażaniu tak daleko idących zmian podatkowych. „Niedostateczna ilość czasu na zapoznanie się podatników z nowymi regulacjami i wynikającymi z nich obowiązkami może spowodować utrudnienia w prowadzeniu działalności gospodarczej” — przestrzegł prawnik Sejmu.

2,2 mln Na tylu podatników (obywateli i firm) mają oddziaływać regulacje w rządowym pakiecie zmian w PIT, CIT oraz ordynacji podatkowej…

17 mld zł …a taki wzrost dochodów budżetu państwa w ciągu 10 lat mają zapewnić.

Źródło: https://www.pb.pl/sejmowi-prawnicy-krytykuja-ministerstwo-finansow-943090

czytaj dalej

Biuletyn e-doradcy

Aktualności

WażneOstrzeżenie dot. maili sugerujących sprzedaż pustych faktur!

W ostatnim czasie na skrzynki mailowe wpływają wiadomości, które budzą ogromne wątpliwości co do rodzaju oferowanych usług czy też towarów, albowiem sugerują one sprzedaż faktur....

więcej

WażneWAŻNY KOMUNIKAT!!!!

Uwaga na fałszywe maile trafiające na skrzynki mailowe przedsiębiorców z informacją o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej!...

więcej

WażnePracownicze Plany Kapitałowe (PPK)

Kto i od  kiedy  ma obowiązek utworzyć PPK?Przepisy przewidują stopniowe (co 6 miesięcy) włączanie kolejnych grup podmiotów do PPK. Od 1 lipca 2019 r. do 1 stycznia 2021 r. do utworzenia PPK zobowiązane będą kolejne grupy przedsiębiorstw – od największych po najmnie...

więcej

Archiwum aktualności

Kontakt

Kancelaria Podatkowa Elżbieta Konopka


NIP: 747–000-44-99

REGON: 530600416


Opole

ul. Ozimska 15a/3

45-057 Opole

77 456 54 93


Brzeg

ul. Dzierżonia 16

49-300 Brzeg

77 416 95 59

OK

Ta strona korzysta z plików tekstowych cookies. Jeżeli nie chcesz aby na twoim urządzeniu były przechowywane pliki cookies - możesz wyłaczyć ich obsługę w swojej przeglądarce.

Wyłączenie obsługi cookies może uniemożliwić korzystanie z niektórych funkcjonalności strony.

Brak włączenia blokowania plików cookies w twojej przeglądarce oznacza, iż wyrażasz zgodę na ich przechowywanie w twoim urządzeniu końcowym.