E-księgowość

Login:

Hasło:

Zaloguj

Archiwum aktualności

Ważne Małe firmy nie muszą się rejestrować w nowej bazie danych. Jest odpowiedź ministra 20-12-2019

Mali i średni przedsiębiorcy prowadzący drobną działalność usługową są zwolnieni z wpisu do Bazy Danych o Produktach i Opakowaniach; mogą być bowiem potraktowani jak wytwórcy odpadów komunalnych - informuje minister klimatu.

Mali i średni przedsiębiorcy prowadzący drobną działalność usługową są zwolnieni z wpisu do Bazy Danych o Produktach i Opakowaniach; mogą być bowiem potraktowani jak wytwórcy odpadów komunalnych - informuje minister klimatu.

Szczegóły na stronie: https://msp.money.pl/wiadomosci/male-firmy-nie-musza-sie-rejestrowac-w-nowej-bazie-danych-jest-odpowiedz-ministra-6458054591969409a.html?fbclid=IwAR3CyuA--peiaTx-0FL7Z-ThRKN0Ggx9a7DfNquv1QGRUFCZdOT3ygLgLwE

czytaj dalej

Ważne Zapłata PIT, CIT i VAT na mikrorachunek podatkowy od 1 stycznia 2020 r. 18-12-2019

Indywidualny rachunek podatkowy, tzw. mikrorachunek podatkowy, to nowe uproszczenie przygotowane przez Ministerstwo Finansów i Krajową Administrację Skarbową.

Indywidualny rachunek podatkowy, tzw. mikrorachunek podatkowy, to nowe uproszczenie przygotowane przez Ministerstwo Finansów i Krajową Administrację Skarbową.

Szczegóły na stronie Ministerstwa Finansów: https://www.gov.pl/web/finanse/pit-cit-i-vat-zaplacisz-na-mikrorachunek-podatkowy-od-1-stycznia-2020-r

czytaj dalej

Przydatna informacja: WSA w Warszawie podziela pogląd, że kwoty płacone deweloperowi na podstawie umowy deweloperskiej stanowią wydatki na budowę własnego lokalu mieszkalnego 16-12-2019

WSA w Warszawie podziela pogląd wyrażony w orzecznictwie sądowoadministracyjnym, że kwoty płacone deweloperowi na podstawie umowy deweloperskiej stanowią wydatki na budowę własnego lokalu mieszkalnego w rozumieniu art. 21 ust. 25 pkt 1 lit. d u.p.d.o.f., a ustawodawca mówiąc o budowie takiego lokalu ma na uwadze stan rzeczy, w którym podatnik finansuje realizację lokalu mieszkalnego na swoje własne potrzeby.

WSA w Warszawie podziela pogląd wyrażony w orzecznictwie sądowoadministracyjnym, że kwoty płacone deweloperowi na podstawie umowy deweloperskiej stanowią wydatki na budowę własnego lokalu mieszkalnego w rozumieniu art. 21 ust. 25 pkt 1 lit. d u.p.d.o.f., a ustawodawca mówiąc o budowie takiego lokalu ma na uwadze stan rzeczy, w którym podatnik finansuje realizację lokalu mieszkalnego na swoje własne potrzeby.

Za błędną uznano wykładnię art. 21 ust. 1 pkt 131 w związku z ust. 25 tego artykułu ustawy u.p.d.o.f., polegającą na przyjęciu, iż wolny od podatku dochodowego od osób fizycznych jest dochód wydatkowany jedynie na definitywne nabycie nieruchomości, to znaczy skutkujące przeniesieniem własności w terminie dwóch lat liczonych od końca roku podatkowego, w którym doszło do odpłatnego zbycia.

➡️ Wyrok WSA w Warszawie z dnia 12 września 2018 r., sygn. akt III SA/Wa 3266/17.

czytaj dalej

Ważne Biała lista podatników VAT - wzór zawiadomienia ZAW-NR. 16-12-2019

Ministerstwo Finansów przygotowało wzór zawiadomienia o zapłacie należności na rachunek inny niż zawarty na dzień zlecenia przelewu w wykazie podmiotów VAT (tzw. białej liście podatników VAT). Wzór zawiadomienia (ZAW-NR) będzie obowiązywał od 1 stycznia 2020 r.

Ministerstwo Finansów przygotowało wzór zawiadomienia o zapłacie należności na rachunek inny niż zawarty na dzień zlecenia przelewu w wykazie podmiotów VAT (tzw. białej liście podatników VAT). Wzór zawiadomienia (ZAW-NR) będzie obowiązywał od 1 stycznia 2020 r.

Szczegóły na stronie: https://ksiegowosc.infor.pl/podatki/vat/podatnik-vat/3578220,Biala-lista-podatnikow-VAT-wzor-zawiadomienia-ZAWNR-od-1-stycznia-2020-r.html?fbclid=IwAR39wKCWG7xd3i-NsxjjlXrvj0V2WbVmZDxLK8RNyjJzBsgPdLozg3_Dxdo

czytaj dalej

Ważne Nie wszyscy przedsiębiorcy muszą dokonać wpisu do Rejestru-BDO 10-12-2019

Szanowni Państwo,

przypominamy, iż tworzona jest baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO) jako system informatyczny. Baza ta obejmuje rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami.

Szanowni Państwo,

przypominamy, iż tworzona jest baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO) jako system informatyczny. Baza ta obejmuje rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami.

W związku z tym, że do dnia 31.12.2019 r. podmioty gospodarcze powinny się zarejestrować w ww. bazie, każdy powinien się zapoznać z tym obowiązkiem i w przypadku konieczności – dokonać rejestracji.

Więcej informacji znajduje się na stronach:

https://www.biznes.gov.pl/pl/firma/obowiazki-przedsiebiorcy/chce-wypelniac-obowiazki-srodowiskowe/proc_170-wpis-do-rejestru-bdo-podmioty-wprowadzajace-produkty-produkty-w-opakowaniach-i-gospodarujace-odpadami

https://bdo.mos.gov.pl/home/zasady-rejestracji/

https://bdo.mos.gov.pl/

W przypadku pytań można dzwonić do Urzędu Marszałkowskiego na nr telefonu:

774429357

774429310

Bądź na infolinię:

223750500

222559450 

 

Przypomnijmy, że pierwszy element BDO, czyli Rejestr-BDO został uruchomiony już w styczniu 2018 r. Obowiązkiem wpisu do rejestru objęte zostały m.in. podmioty wytwarzające, transportujące odpady oraz prowadzące ewidencję tych odpadów, jak również wprowadzający na terytorium kraju opakowania, produkty w opakowaniach oraz gospodarujący odpadami. Jednak są pewne wyjątki, które zwalniają z obowiązku rejestracji. Jakie podmioty nie podlegają temu obowiązkowi?

Zachęcamy także do bieżącego śledzenia informacji pojawiających się na stronie internetowej Bazy Danych o Produktach i Opakowaniach oraz o Gospodarce Odpadami, gdzie można znaleźć wiele ciekawych informacji – poniżej wklejamy cytat, wprost z ww. strony: https://bdo.mos.gov.pl/news/nie-wszyscy-przedsiebiorcy-musza-dokonac-wpisu-do-rejestru-bdo/

Wpisowi do Rejestru-BDO nie podlegają:

  • osoby fizyczne oraz jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcami wykorzystujące odpady na potrzeby własne np. wykorzystanie gruzu, betonu z rozbiórek i remontów do utwardzania powierzchni lub budowy fundamentów;
  • osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą lub przedsiębiorcy, którzy w ramach prowadzonej działalności wytwarzają jedynie odpady o składzie i charakterze odpadów komunalnych i objęci są systemem odbioru odpadów komunalnych (np. drobne usługi, działalność administracyjno-biurowa, zakłady fryzjerskie, kosmetyczne, o ile nie wytwarzają np. odpadów niebezpiecznych);
  • władający powierzchnią ziemi, na której są stosowane komunalne osady ściekowe;
  • prowadzący działalność inną niż działalność gospodarcza w zakresie gospodarowania odpadami (tzw. nieprofesjonalna działalność w zakresie zbierania odpadów), np., systemy zbierania odpadów w szkołach, placówkach oświatowo-wychowawczych, np. zbieranie nakrętek podczas akcji charytatywnych ;
  • transportujący wytworzone przez siebie odpady; np. właściciel nieruchomości transportujący skoszoną trawę do PSZOK-u,
  • rolnik gospodarujący na powierzchni użytków rolnych poniżej 75 ha, o ile nie podlega wpisowi z tytułu innej działalności, np. rolnik, który uprawia pszenicę na powierzchni 50 ha.
  • przedsiębiorcy, którzy będą wytwarzać tylko odpady, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji o kodach i w ilościach wymienionych w (odpady wymienione w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów).

Ponadto obowiązek rejestracji nie dotyczy firm, które zlecają wykonanie usługi innemu podmiotowi, gdyż  w wyniku zleconej usługi wytwórcą odpadów staje się podmiot, któremu ją zlecono. Warto więc pomyśleć  o zawarciu odpowiedniej umowy.

Na przykład, jeśli w danym przedsiębiorstwie prowadzącym działalność biurową, wymieniane są świetlówki, a usługa jest wykonywana przez inną firmę w ramach umowy, to zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach wytwórcą odpadów powstałych w wyniku świadczenia danej usługi będzie podmiot, który świadczy tę usługę (chyba że umowa stanowi inaczej). A więc to firma świadcząca usługę konserwacji i naprawy oświetlenia będzie zobowiązana do wpisu do Rejestru-BDO.

Dlatego warto zadbać o odpowiednie zapisy w umowie, dzięki którym można zastrzec, że to właśnie firma świadcząca usługę odpowiada za odpady. W takim przypadku firma prowadząca działalność biurową nie musi się rejestrować w Rejestrze-BDO (jeśli oczywiście nie wytwarza jeszcze innych rodzajów odpadów innych niż komunalne).

czytaj dalej

Biuletyn e-doradcy

Aktualności

WażneŚwiadczenie postojowe

Szanowni Państwo, informujemy iż zgodnie z art. 15zq. 1. ustawy z dnia 31.03.2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz ni...

więcej

WażneZwolnienie z obowiązku opłacania należności z tytułu składek za okres marzec - maj 2020 r.

Szanowni Państwo,informujemy, iż zgodnie z art. 31zo ustawy z dnia 31.03.2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niekt&oacut...

więcej

WażneUważaj na fałszywe SMS-y o Tarczy Antykryzysowej

Ostrzegamy przed podejrzanymi SMS-ami, które dotyczą Tarczy Antykryzysowej związanej z epidemią koronawirusa....

więcej

Archiwum aktualności

Kontakt

Kancelaria Podatkowa Elżbieta Konopka


NIP: 747–000-44-99

REGON: 530600416


Opole

ul. Ozimska 15a/3

45-057 Opole

77 456 54 93


Brzeg

ul. Dzierżonia 16

49-300 Brzeg

77 416 95 59

OK

Ta strona korzysta z plików tekstowych cookies. Jeżeli nie chcesz aby na twoim urządzeniu były przechowywane pliki cookies - możesz wyłaczyć ich obsługę w swojej przeglądarce.

Wyłączenie obsługi cookies może uniemożliwić korzystanie z niektórych funkcjonalności strony.

Brak włączenia blokowania plików cookies w twojej przeglądarce oznacza, iż wyrażasz zgodę na ich przechowywanie w twoim urządzeniu końcowym.