E-księgowość

Login:

Hasło:

Zaloguj

Archiwum aktualności

Ważne 31 stycznia - ważny termin dot. zaliczki na podatek od nieruchomości ! 30-01-2019

Szanowni Państwo,

przypominamy, iż 31 stycznia mija termin zapłaty zaliczki na podatek od nieruchomości od osób prawnych i jednostek niemających osobowości prawnej za styczeń.

Osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki, nieposiadające osobowości prawnej oraz jednostki organizacyjne: Agencji Nieruchomości Rolnych i Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe są zobowiązane do opłacania podatku od nieruchomości w comiesięcznych ratach do 15-go dnia każdego miesiąca, a za styczeń do dnia 31 stycznia. Podatek ma być wpłacany na rachunek budżetu właściwej gminy.

 

Podstawa prawna: art. 6 ust. 9 pkt 3ustawy z 12.01.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych.

 

 

Szanowni Państwo,

przypominamy, iż 31 stycznia mija termin zapłaty zaliczki na podatek od nieruchomości od osób prawnych i jednostek niemających osobowości prawnej za styczeń.

Osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki, nieposiadające osobowości prawnej oraz jednostki organizacyjne: Agencji Nieruchomości Rolnych i Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe są zobowiązane do opłacania podatku od nieruchomości w comiesięcznych ratach do 15-go dnia każdego miesiąca, a za styczeń do dnia 31 stycznia. Podatek ma być wpłacany na rachunek budżetu właściwej gminy.

 

Podstawa prawna: art. 6 ust. 9 pkt 3ustawy z 12.01.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych.

 

czytaj dalej

Ważne PIT-11, PIT-8C, PIT-R 24-01-2019

Szanowni Państwo !
Przypominamy, iż termin przesyłania przez płatników informacji podatkowych PIT-11PIT-8CPIT-R został skrócony.

Wszyscy płatnicy od 2019 roku są zobowiązani do przesyłania tych informacji drogą elektroniczną w terminie do 31 stycznia następującego po roku podatkowym, do właściwego naczelnika urzędu skarbowego.

Szanowni Państwo !
Przypominamy, iż termin przesyłania przez płatników informacji podatkowych PIT-11PIT-8CPIT-R został skrócony.

Wszyscy płatnicy od 2019 roku są zobowiązani do przesyłania tych informacji drogą elektroniczną w terminie do 31 stycznia następującego po roku podatkowym, do właściwego naczelnika urzędu skarbowego.

czytaj dalej

Ważne Uwaga na fałszywe e-maile nt. poprawności złożonych deklaracji 10-01-2019

Ministerstwo Finansów ostrzega przed fałszywymi e-mailami, w których autor informuje o wątpliwościach dot. złożonej deklaracji oraz wzywa do ustosunkowania się co do zaistniałej sytuacji. W treści może znajdować się link.

Nie należy otwierać wiadomości, ani załącznika, klikać w linki zawarte w treści oraz odpowiadać na e-mail nadawcy. Załącznik / link może zawierać szkodliwe oprogramowanie.


Przestrzegamy i apelujemy o ostrożność!

Ministerstwo Finansów ostrzega przed fałszywymi e-mailami, w których autor informuje o wątpliwościach dot. złożonej deklaracji oraz wzywa do ustosunkowania się co do zaistniałej sytuacji. W treści może znajdować się link.

Nie należy otwierać wiadomości, ani załącznika, klikać w linki zawarte w treści oraz odpowiadać na e-mail nadawcy. Załącznik / link może zawierać szkodliwe oprogramowanie.

Przestrzegamy i apelujemy o ostrożność!

Źródło: https://www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow/wiadomosci/komunikaty/-/asset_publisher/6Wwm/content/uwaga-na-falszywe-e-maile-nt-poprawnosci-zlozonych-deklaracji?redirect=https%3A%2F%2Fwww.mf.gov.pl%2Fministerstwo-finansow%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_dNH3%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3D_118_INSTANCE_9Jwz__column-2%26p_p_col_count%3D1#p_p_id_101_INSTANCE_6Wwm_

Na stronie Ministerstwa Finansów udostępniono przykład treści fałszywego maila.

czytaj dalej

Ważne Uwaga na zaległości podatkowe ! 03-01-2019

Uwaga na zaległości podatkowe !

Podmioty, których łączna kwota należności pieniężnych wraz z odsetkami z tytułu niezapłacenia ich w terminie wyniesie co najmniej 5.000 zł podlegają wpisowi do Rejestru Należności Publicznoprawnych (RNP).

Wpis do RNP może skutecznie uniemożliwić uzyskanie kredytu, pożyczki i kreować negatywny obraz przedsiębiorcy, stąd też bardzo ważne jest, aby nie dopuścić do zaległości w kwocie 5.000,00 zł i powyżej.

 

Uwaga na zaległości podatkowe !

Podmioty, których łączna kwota należności pieniężnych wraz z odsetkami z tytułu niezapłacenia ich w terminie wyniesie co najmniej 5.000 zł podlegają wpisowi do Rejestru Należności Publicznoprawnych (RNP).

Wpis do RNP może skutecznie uniemożliwić uzyskanie kredytu, pożyczki i kreować negatywny obraz przedsiębiorcy, stąd też bardzo ważne jest, aby nie dopuścić do zaległości w kwocie 5.000,00 zł i powyżej.

 

Co znajduje się w RNP

W rejestrze będą dostępne dane podmiotów, które pomimo obowiązku nie wykonują zapłaty należności pieniężnych podlegających egzekucji administracyjnej, których wierzycielami są naczelnicy urzędów skarbowych albo jednostki samorządu terytorialnego. Chodzi o:

 

  • osoby fizyczne,

  • osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą,

  • osoby prawne lub jednostki organizacyjne niebędące osobą prawną,

  • nierezydenci w rozumieniu przepisów Prawa dewizowego będący osobami fizycznymi, osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą, osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi niebędącymi osobami prawnymi.

     

Przed wprowadzeniem do RNP danych, wierzyciel ma obowiązek doręczenia podmiotowi zawiadomienia o zagrożeniu ujawnieniem w rejestrze (ale tylko w przypadku należności powyżej czterokrotności kosztów upomnienia - obecnie jest to 46,40 zł). Ujawnienie w RNP będzie mogło nastąpić dopiero po upływie 30 dni od dnia doręczenia takiego zawiadomienia. W tym czasie podmiot ma możliwość dobrowolnej zapłaty należności pieniężnej, wyjaśnienia ewentualnych wątpliwości co do jej istnienia, wysokości lub wymagalności bądź wniesienia sprzeciwu.

 

Kto może korzystać z RNP

Dane z RNP będą udostępniane każdemu podmiotowi zainteresowanemu oraz zobowiązanemu na Portalu Podatkowym Ministerstwa Finansów po zalogowaniu się.

Niektóre podmioty (m.in. sądy, prokuratury, biura informacji gospodarczej) będą mieć ułatwiony sposób wyszukiwania w RNP – obejmujący więcej niż jednego zobowiązanego.

 

 

czytaj dalej

Ważne Wesołych Świąt! 21-12-2018

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia
wielu radosnych chwil w gronie najbliższych,
spokoju 
i wytchnienia od codziennych obowiązków,
a w Nowym 2019 Roku wielu sukcesów i spełnienia marzeń

życzy Zespół Kancelarii Podatkowej.

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia 
wielu radosnych chwil w gronie najbliższych, 
spokoju 
i wytchnienia od codziennych obowiązków, 
a w Nowym 2019 Roku wielu sukcesów i spełnienia marzeń

życzy Zespół Kancelarii Podatkowej.

czytaj dalej

Biuletyn e-doradcy

Aktualności

WażneOstrzeżenie dot. maili sugerujących sprzedaż pustych faktur!

W ostatnim czasie na skrzynki mailowe wpływają wiadomości, które budzą ogromne wątpliwości co do rodzaju oferowanych usług czy też towarów, albowiem sugerują one sprzedaż faktur....

więcej

WażneWAŻNY KOMUNIKAT!!!!

Uwaga na fałszywe maile trafiające na skrzynki mailowe przedsiębiorców z informacją o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej!...

więcej

WażnePracownicze Plany Kapitałowe (PPK)

Kto i od  kiedy  ma obowiązek utworzyć PPK?Przepisy przewidują stopniowe (co 6 miesięcy) włączanie kolejnych grup podmiotów do PPK. Od 1 lipca 2019 r. do 1 stycznia 2021 r. do utworzenia PPK zobowiązane będą kolejne grupy przedsiębiorstw – od największych po najmnie...

więcej

Archiwum aktualności

Kontakt

Kancelaria Podatkowa Elżbieta Konopka


NIP: 747–000-44-99

REGON: 530600416


Opole

ul. Ozimska 15a/3

45-057 Opole

77 456 54 93


Brzeg

ul. Dzierżonia 16

49-300 Brzeg

77 416 95 59

OK

Ta strona korzysta z plików tekstowych cookies. Jeżeli nie chcesz aby na twoim urządzeniu były przechowywane pliki cookies - możesz wyłaczyć ich obsługę w swojej przeglądarce.

Wyłączenie obsługi cookies może uniemożliwić korzystanie z niektórych funkcjonalności strony.

Brak włączenia blokowania plików cookies w twojej przeglądarce oznacza, iż wyrażasz zgodę na ich przechowywanie w twoim urządzeniu końcowym.