E-księgowość

Login:

Hasło:

Zaloguj

Archiwum aktualności

Ważne Uwaga na zaległości podatkowe ! 03-01-2019

Uwaga na zaległości podatkowe !

Podmioty, których łączna kwota należności pieniężnych wraz z odsetkami z tytułu niezapłacenia ich w terminie wyniesie co najmniej 5.000 zł podlegają wpisowi do Rejestru Należności Publicznoprawnych (RNP).

Wpis do RNP może skutecznie uniemożliwić uzyskanie kredytu, pożyczki i kreować negatywny obraz przedsiębiorcy, stąd też bardzo ważne jest, aby nie dopuścić do zaległości w kwocie 5.000,00 zł i powyżej.

 

Uwaga na zaległości podatkowe !

Podmioty, których łączna kwota należności pieniężnych wraz z odsetkami z tytułu niezapłacenia ich w terminie wyniesie co najmniej 5.000 zł podlegają wpisowi do Rejestru Należności Publicznoprawnych (RNP).

Wpis do RNP może skutecznie uniemożliwić uzyskanie kredytu, pożyczki i kreować negatywny obraz przedsiębiorcy, stąd też bardzo ważne jest, aby nie dopuścić do zaległości w kwocie 5.000,00 zł i powyżej.

 

Co znajduje się w RNP

W rejestrze będą dostępne dane podmiotów, które pomimo obowiązku nie wykonują zapłaty należności pieniężnych podlegających egzekucji administracyjnej, których wierzycielami są naczelnicy urzędów skarbowych albo jednostki samorządu terytorialnego. Chodzi o:

 

  • osoby fizyczne,

  • osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą,

  • osoby prawne lub jednostki organizacyjne niebędące osobą prawną,

  • nierezydenci w rozumieniu przepisów Prawa dewizowego będący osobami fizycznymi, osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą, osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi niebędącymi osobami prawnymi.

     

Przed wprowadzeniem do RNP danych, wierzyciel ma obowiązek doręczenia podmiotowi zawiadomienia o zagrożeniu ujawnieniem w rejestrze (ale tylko w przypadku należności powyżej czterokrotności kosztów upomnienia - obecnie jest to 46,40 zł). Ujawnienie w RNP będzie mogło nastąpić dopiero po upływie 30 dni od dnia doręczenia takiego zawiadomienia. W tym czasie podmiot ma możliwość dobrowolnej zapłaty należności pieniężnej, wyjaśnienia ewentualnych wątpliwości co do jej istnienia, wysokości lub wymagalności bądź wniesienia sprzeciwu.

 

Kto może korzystać z RNP

Dane z RNP będą udostępniane każdemu podmiotowi zainteresowanemu oraz zobowiązanemu na Portalu Podatkowym Ministerstwa Finansów po zalogowaniu się.

Niektóre podmioty (m.in. sądy, prokuratury, biura informacji gospodarczej) będą mieć ułatwiony sposób wyszukiwania w RNP – obejmujący więcej niż jednego zobowiązanego.

 

 

czytaj dalej

Ważne Wesołych Świąt! 21-12-2018

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia
wielu radosnych chwil w gronie najbliższych,
spokoju 
i wytchnienia od codziennych obowiązków,
a w Nowym 2019 Roku wielu sukcesów i spełnienia marzeń

życzy Zespół Kancelarii Podatkowej.

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia 
wielu radosnych chwil w gronie najbliższych, 
spokoju 
i wytchnienia od codziennych obowiązków, 
a w Nowym 2019 Roku wielu sukcesów i spełnienia marzeń

życzy Zespół Kancelarii Podatkowej.

czytaj dalej

Ważne Kasy fiskalne 2019: MF zapowiada całkiem nowy obowiązek informacyjny 07-12-2018

Prowadzenie ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących (fiskalnych) będzie wiązać się z nowym obowiązkiem – wynika z nowego projektu zmian w ustawie o podatku VAT i Ordynacji podatkowej. Ministerstwo Finansów zamierza zobowiązać podatników do informowania nabywców o obowiązkach sprzedawcy ws. wydania paragonu lub faktury. Nowe przepisy mają wejść w życie 1 lipca 2019 r.

Prowadzenie ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących (fiskalnych) będzie wiązać się z nowym obowiązkiem – wynika z nowego projektu zmian w ustawie o podatku VAT i Ordynacji podatkowej. Ministerstwo Finansów zamierza zobowiązać podatników do informowania nabywców o obowiązkach sprzedawcy ws. wydania paragonu lub faktury. Nowe przepisy mają wejść w życie 1 lipca 2019 r.

Zmiany zostaną wprowadzone w art. 111 ust. 3a ustawy o VAT. W projekcie przewidziano, że podatnik będzie musiał „informować nabywcę o obowiązkach podatnika prowadzącego ewidencję przy zastosowaniu kas rejestrujących dotyczących wystawienia i wydania paragonu fiskalnego lub faktury z każdej sprzedaży”.

W praktyce więc podatnicy, którzy prowadzą ewidencję za pomocą kas, będą musieli informować swoich klientów o obowiązkach sprzedawcy w zakresie wydania paragonu albo faktury. W projekcie nie wskazano jednak, jakie konkretnie formy informowania mają być dopuszczalne.

„Obowiązek ma na celu promowanie i upowszechnienie wiedzy wśród nabywców (klientów) w zakresie stosowania kas rejestrujących przez przedsiębiorców, dobrych stron i korzyści wynikających z ich stosowania dla nabywców” – czytamy w uzasadnieniu projektu.

Ministerstwo Finansów przekonuje, że upowszechnienie wiedzy o obowiązku wręczania przy zakupach paragonu lub faktury pozwoli na zmniejszenie wielkości tzw. szarej strefy.

Wprowadzenie zmian przewiduje projekt ustawy (z 30 listopada 2018 r.) o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Ordynacja podatkowa.

czytaj dalej

Ważne Nowe terminy w podatku dochodowym od osób fizycznych 13-11-2018

Na posiedzeniu w dniu 26 października 2018 r. Senat uchwalił kolejną nowelizację ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw. Przewiduje ona zmiany w terminach składania zeznań podatkowych, w konsekwencji czego modyfikuje także obowiązki płatników podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie sporządzania i przekazywania informacji i rozliczeń podatkowych.

Na posiedzeniu w dniu 26 października 2018 r. Senat uchwalił kolejną nowelizację ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw. Przewiduje ona zmiany w terminach składania zeznań podatkowych, w konsekwencji czego modyfikuje także obowiązki płatników podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie sporządzania i przekazywania informacji i rozliczeń podatkowych.

W wyniku przedmiotowej nowelizacji skróceniu uległ o miesiąc (tj. przesunięty został z końca lutego na koniec stycznia) termin, w jakim podmioty obowiązane do sporządzenia PIT-8C, PIT-11, PIT-11A, PIT-40A oraz PIT-R będą je przekazywać urzędowi skarbowemu począwszy od sporządzanych za 2018 r. Co jednak istotne, nie ulegnie zmianie termin ich przesyłania podatnikowi - nadal wyznaczać go będzie koniec lutego roku następującego po roku podatkowym.

Kolejną rewolucyjną zmianą, jaką wprowadza nowelizacja, jest wymóg przesyłania wskazanych informacji i rozliczeń urzędom skarbowym wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z przepisami ustawy - Ordynacja podatkowa. Jest to zmiana bardzo istotna dla płatników sporządzających omawiane formularze dla nie więcej niż 5 podatników, którzy na zasadach wynikających z ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dotychczas mogli je urzędowi skarbowemu przesyłać w formie papierowej. Wprowadzenie w omawianej ustawie obowiązku przesyłania ich do naczelnika urzędu skarbowego wyłącznie w formie elektronicznej w przypadku podmiotów niebędących osobami fizycznymi będzie mogło skutkować koniecznością zakupu podpisu kwalifikowanego.

Nowe zasady składania formularzy wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2019 r. i będą miały zastosowanie do dochodów uzyskanych od 1 stycznia 2018 r., co oznacza, że będą obowiązywać już w odniesieniu do rocznych informacji i rozliczeń dokonywanych za 2018 r.

Równie ważne zmiany czekają podatników, jeżeli chodzi o terminy składania rocznych zeznań podatkowych. Począwszy od rozliczenia za 2018 r. roczne zeznania PIT (z wyjątkiem PIT-CFC oraz zeznań składanych przez nierezydentów wyjeżdżających z Polski lub nierezydentów, którzy zgodnie z umową o unikaniu podwójnego opodatkowania przekroczyli okres pobytu stanowiący warunek wyłączenia ich dochodów z opodatkowania w Polsce) będą składane w okresie od 15 lutego. Zeznania złożone przed 15 lutego będą traktowane jako złożone 15 lutego. Tzw. ryczałtowcy będą składali PIT-28 do końca lutego roku następującego po roku podatkowym, natomiast pozostałe zeznania podatkowe będą składane do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym.

czytaj dalej

Ważne PIT: przy najmie 54 mieszkań nie można płacić ryczałtu 26-10-2018

Właściciel trzech kamienic nie może płacić ryczałtu. Fiskus nie dał się nabrać, że to najem prywatny.

Najem na dużą skalę to działalność gospodarcza, której nie można rozliczyć na preferencyjnych zasadach – wynika z najnowszej interpretacji. Przepisy podatkowe nie określają jednak ani liczby mieszkań, ani kwoty przychodów, po przekroczeniu której najem traci charakter prywatny i staje się biznesem. Dlatego właścicielka trzech kamienic zapytała skarbówkę, czy może płacić podatek według stawek 8,5 i 12,5 proc. Otrzymała odpowiedź, że rozmiar najmu świadczy o tym, że jest to działalność gospodarcza. Nie ma więc prawa do ryczałtu.

Właściciel trzech kamienic nie może płacić ryczałtu. Fiskus nie dał się nabrać, że to najem prywatny.

Najem na dużą skalę to działalność gospodarcza, której nie można rozliczyć na preferencyjnych zasadach – wynika z najnowszej interpretacji. Przepisy podatkowe nie określają jednak ani liczby mieszkań, ani kwoty przychodów, po przekroczeniu której najem traci charakter prywatny i staje się biznesem. Dlatego właścicielka trzech kamienic zapytała skarbówkę, czy może płacić podatek według stawek 8,5 i 12,5 proc. Otrzymała odpowiedź, że rozmiar najmu świadczy o tym, że jest to działalność gospodarcza. Nie ma więc prawa do ryczałtu.
Sprawa dotyczyła podatniczki, która kilka lat temu kupiła trzy kamienice z 54 mieszkaniami i czterema lokalami użytkowymi. Kobieta podpisała nowe umowy z lokatorami, którzy mieszkali tam często od kilkudziesięciu lat, głównie na podstawie przydziałów socjalnych z miasta. Od początku rozliczała się według skali, czyli stawek 18 i 32 proc. Nie płaciła jednak podatku, ponieważ ponosiła wyłącznie straty. Wynikały one głównie z wysokich wydatków na remont, przewyższających przychody. Dopiero w 2017 r. wyszła na prostą i uzyskała 18 tys. zł dochodu. Teraz nie ma już jednak kosztów do odliczenia, dlatego chciałaby przejść na ryczałt, który płaci się od przychodu (bez odliczania kosztów). Szacuje, że w 2018 r. osiągnie 290 tys. zł przychodu.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej przypomniał, że zyski z najmu można zakwalifikować do dwóch źródeł przychodu: najmu prywatnego (art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o PIT) albo działalności gospodarczej (art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o PIT). Tylko osoby prowadzące najem prywatny (poza działalnością) mogą wybrać rozliczenie ryczałtem. Z kolei w myśl art. 5a pkt 6 ustawy o PIT działalność gospodarcza oznacza działalność zarobkową prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły.

Według dyrektora KIS wnioskodawczyni nie może zaliczyć przychodów z 54 mieszkań i czterech lokali do źródła, jakim jest najem prywatny. Czynności związane z wynajmem podejmowane będą w sposób ciągły, czyli w stały, nie okazjonalny – czytamy w interpretacji.

To oznacza, że kobieta powinna się rozliczyć na zasadach właściwych dla działalności gospodarczej i płacić podatek według skali.

Numer interpretacji: 0113-KDIPT2-1.4011. 438.2018.2.RK

Źródło: https://www.rp.pl/Podatek-dochodowy/310199978-PIT-przy-najmie-54-mieszkan-nie-mozna-placic-ryczaltu.html

czytaj dalej

Biuletyn e-doradcy

Aktualności

WażneUwaga na fałszywe strony do składania e-PIT-ów

Uwaga na fałszywe strony do składania e-PIT-ówMinisterstwo Finansów przypomina, że jedynym sposobem składania elektronicznych formularzy PIT za 2018 r. udostępnianym przez Ministerstwo Finansów i Krajową Administrację Skarbową jest usługa Twój e-PIT lub e-Deklara...

więcej

WażneRolniku pamiętaj – kupując podróbki tracisz wiele razy

Krajowa Administracja Skarbowa przestrzega: Rolniku pamiętaj – kupując podróbki tracisz wiele razy...

więcej

WażneUwaga na ogłoszenia „sprzedam koszty VAT - sprzedam faktury”

Na stronie internetowej Ministerstwa Finansów pojawiło się kolejne ostrzeżenie: Uwaga na ogłoszenia „sprzedam koszty VAT - sprzedam faktury”...

więcej

Archiwum aktualności

Kontakt

Kancelaria Podatkowa Elżbieta Konopka


NIP: 747–000-44-99

REGON: 530600416


Opole

ul. Ozimska 15a/3

45-057 Opole

77 456 54 93


Brzeg

ul. Dzierżonia 16

49-300 Brzeg

77 416 95 59

OK

Ta strona korzysta z plików tekstowych cookies. Jeżeli nie chcesz aby na twoim urządzeniu były przechowywane pliki cookies - możesz wyłaczyć ich obsługę w swojej przeglądarce.

Wyłączenie obsługi cookies może uniemożliwić korzystanie z niektórych funkcjonalności strony.

Brak włączenia blokowania plików cookies w twojej przeglądarce oznacza, iż wyrażasz zgodę na ich przechowywanie w twoim urządzeniu końcowym.