E-księgowość

Login:

Hasło:

Zaloguj

Archiwum aktualności

Ważne DODATKOWY ZASIŁEK OPIEKUŃCZY 13-11-2020

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy od 9 listopada 2020 r.

 

Kto skorzysta z dodatkowego zasiłku opiekuńczego?

Z zasiłku opiekuńczego skorzystają osoby, które muszą opiekować się dziećmi w wieku do 8 lat, gdy ich szkoła, przedszkole lub żłobek zostały zamknięte. Zatem świadczenie to nie obejmie wszystkich rodziców dzieci klas I-III. Z zasiłku opiekuńczego skorzystają rodzice dzieci, które jako 6 latki znalazły się w I klasie oraz rodzice 7-latków. Świadczenia nie otrzymają rodzice dzieci, które skończyły 8 lat

Teraz ze świadczenia będzie można skorzystać od 9 listopada do 29 listopada 2020 r.

Ze świadczenia skorzystają również, opiekunowie dzieci:

 • do 16 lat, które mają orzeczenie o niepełnosprawności,

 • do 18 lat, które mają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,

 • do 24 lat, które mają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

   

Z zasiłku będą mogli też korzystać rodzice lub opiekunowie osób pełnoletnich niepełnosprawnych, zwolnionym od wykonywania pracy z powodu konieczności zapewnienia opieki nad taką osobą.

 

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy od 9 listopada 2020 r.

 

Kto skorzysta z dodatkowego zasiłku opiekuńczego?

Z zasiłku opiekuńczego skorzystają osoby, które muszą opiekować się dziećmi w wieku do 8 lat, gdy ich szkoła, przedszkole lub żłobek zostały zamknięte. Zatem świadczenie to nie obejmie wszystkich rodziców dzieci klas I-III. Z zasiłku opiekuńczego skorzystają rodzice dzieci, które jako 6 latki znalazły się w I klasie oraz rodzice 7-latków. Świadczenia nie otrzymają rodzice dzieci, które skończyły 8 lat

Teraz ze świadczenia będzie można skorzystać od 9 listopada do 29 listopada 2020 r.

Ze świadczenia skorzystają również, opiekunowie dzieci:

 • do 16 lat, które mają orzeczenie o niepełnosprawności,

 • do 18 lat, które mają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,

 • do 24 lat, które mają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

   

Z zasiłku będą mogli też korzystać rodzice lub opiekunowie osób pełnoletnich niepełnosprawnych, zwolnionym od wykonywania pracy z powodu konieczności zapewnienia opieki nad taką osobą.

 

czytaj dalej

Ważne ANTYKRYZYSOWA TARCZA BRANŻOWA 6.0 CZĘŚĆ 2 09-11-2020

Antykryzysowa Tarcza Branżowa 6.0 – wsparcie dla firm w związku z COVID-19

 

Które branże otrzymają pomoc?

O wsparcie będą mogły ubiegać się firmy z branż:

 • gastronomicznej,

 • rozrywkowej (estradowej, targowej, fotograficznej, filmowej),

 • dbającej o zdrowie fizyczne (siłownie, sport, rekreacja),

 • sprzedaży detalicznej (targowiska, bazary).

 

Hotele i obiekty noclegowe bez wsparcia !
W tarczy branżowej, zwanej tarczą 6.0, nie zostały też ujęte hotele i podobne obiekty zakwaterowania (PKD 55.10.Z), które na skutek braku konferencji, kongresów, targów i turystów z zagranicy tracą finansowo. One jednak zostały objęte wcześniej pomocą w tzw. tarczy dla turystyki (zwanej tarczą 5.0)

 

 

W ramach Tarczy Branżowej przedsiębiorcy mogą liczyć na instrumenty wsparcia takie jak jak:

 

 • mała dotacja w wysokości 5 tys. zł

 

Dotacje w wysokości 5000 złw ramach Tarczy 6.0 tylko dla przedsiębiorców o określonych kodach PKD (47.71.Z, 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 82.30.Z, 85.51.Z, 86.90.A, 86.90.D, 90.01 Z, 90.02.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, 96.04.ZTaka forma wsparcia przyznawana będzie wyłącznie dla mikro i małych przedsiębiorców, którzy na dzień 30 września 2020 roku prowadzili działalność gospodarczą i w odpowiednim wniosku udowodnią 40% spadek przychodów w październiku lub listopadzie 2020 roku w stosunku do października lub listopada 2019 roku,,w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19 starosta może, na podstawie umowy, udzielić ze środków Funduszu Pracy jednorazowo dotacji na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy i małemu przedsiębiorcy (...)”.

 

O udzielenie dotacji mogą wnioskować mikro i mali przedsiębiorcy, czyli osoby prowadzące działalność gospodarczą, które zatrudniają nie więcej niż 49 pracowników. Dotacja udzielana będzie również osobom niezatrudniającym żadnych pracowników.

 

https://pliki.praca.gov.pl/Tarcza_antykryzysowa/15zzd_pozyczki/15zzd_wniosek_pozyczka_v6_24.06.2020.pdf?t=1585687909593

 

 

 • Zwolnienie z opłaty targowej na cały 2021 rok

 

Zawieszenie opłaty targowej w 2021 r. – przedsiębiorcy dokonujący sprzedaży na targowiskach zostają zwolnieni z opłaty targowej w 2021 r., natomiast gminy osiągające z tytułu opłaty targowej przychody powyżej 10 tys. zł otrzymają rekompensatę ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Będzie ona przyznana z góry za cały rok, do 31 marca 2021 r.

 

 

 • Odroczona płatność zaliczek na PIT

Pracodawcy z branż najbardziej dotkniętych skutkami pandemii będą mieli odroczoną płatność zaliczek na PIT pobranych od ich pracowników. Wpłatę zaliczek za październik, listopad i grudzień przesuniemy o pół roku. Dzięki temu w tych 3 kluczowych miesiącach na kontach firm pozostanie 300 mln zł. Rozwiązanie zostanie wprowadzone stosownym rozporządzeniem.

 

Przedsiębiorstwa, które wiosną nie spełniły warunków, a dopiero teraz po raz pierwszy odczuły pogorszenie sytuacji gospodarczej, mogą skorzystać z dofinansowania do wynagrodzeń, mikropożyczek i postojowego. Mają na to czas do 30 czerwca 2021.

Poniżej kody PKD do małej dotacji:

KODY PKD (mała dotacja w wys. 5000 zł.)

 

47.71.Z - sprzedaż detaliczna odzieży

 

47.81.Z - sprzedaż detaliczna żywności na straganach i targowiskach

 

47.82.Z - sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych na straganach i targowiskach

 

47.89.Z - sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów na straganach i targowiskach

 

56.10.A - restauracje

 

56.10.B - ruchome placówki gastronomiczne

 

56.29.Z  - pozostała działalność gastronomiczna

 

56.30.Z - przygotowywanie i podawanie napojów

 

59.11.Z - produkcja filmów, nagrań wideo itp.

 

74.20.Z - działalność fotograficzna

 

77.21.Z - wypożyczanie sprzętu rekreacyjnego i sportowego

 

82.30.Z - organizacja targów, wystaw i kongresów

 

85.51.Z - pozaszkolna edukacja sportowa

 

86.90.A - działalność fizjoterapeutyczna

 

86.90.D - działalność paramedyczna

 

90.01 Z - wystawianie przedstawień artystycznych

90.02.Z - wspomaganie przedstawień

93.11.Z - działalność obiektów sportowych

93.13.Z - działalność obiektów dot. poprawy kondycji fizycznej

93.19.Z  - pozostała działalność sportowa

93.21.Z - działalność wesołych miasteczek

93.29.A - działalność pokojów zagadek

93.29.B -  pozostała działalność rozrywkowa niesklasyfikowana

93.29.Z - pozostała działalność rozrywkowa

96.04.Z -  działalność usługowa dot. poprawy kondycji fizycznej.

 

 

 

 

 

Antykryzysowa Tarcza Branżowa 6.0 – wsparcie dla firm w związku z COVID-19

 

Które branże otrzymają pomoc?

O wsparcie będą mogły ubiegać się firmy z branż:

 • gastronomicznej,

 • rozrywkowej (estradowej, targowej, fotograficznej, filmowej),

 • dbającej o zdrowie fizyczne (siłownie, sport, rekreacja),

 • sprzedaży detalicznej (targowiska, bazary).

 

Hotele i obiekty noclegowe bez wsparcia !
W tarczy branżowej, zwanej tarczą 6.0, nie zostały też ujęte hotele i podobne obiekty zakwaterowania (PKD 55.10.Z), które na skutek braku konferencji, kongresów, targów i turystów z zagranicy tracą finansowo. One jednak zostały objęte wcześniej pomocą w tzw. tarczy dla turystyki (zwanej tarczą 5.0)

 

W ramach Tarczy Branżowej przedsiębiorcy mogą liczyć na instrumenty wsparcia takie jak jak:

 

 • mała dotacja w wysokości 5 tys. zł

 

Dotacje w wysokości 5000 złw ramach Tarczy 6.0 tylko dla przedsiębiorców o określonych kodach PKD (47.71.Z, 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 82.30.Z, 85.51.Z, 86.90.A, 86.90.D, 90.01 Z, 90.02.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, 96.04.ZTaka forma wsparcia przyznawana będzie wyłącznie dla mikro i małych przedsiębiorców, którzy na dzień 30 września 2020 roku prowadzili działalność gospodarczą i w odpowiednim wniosku udowodnią 40% spadek przychodów w październiku lub listopadzie 2020 roku w stosunku do października lub listopada 2019 roku,,w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19 starosta może, na podstawie umowy, udzielić ze środków Funduszu Pracy jednorazowo dotacji na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy i małemu przedsiębiorcy (...)”.

 

O udzielenie dotacji mogą wnioskować mikro i mali przedsiębiorcy, czyli osoby prowadzące działalność gospodarczą, które zatrudniają nie więcej niż 49 pracowników. Dotacja udzielana będzie również osobom niezatrudniającym żadnych pracowników.

 

https://pliki.praca.gov.pl/Tarcza_antykryzysowa/15zzd_pozyczki/15zzd_wniosek_pozyczka_v6_24.06.2020.pdf?t=1585687909593

 • Zwolnienie z opłaty targowej na cały 2021 rok

 

Zawieszenie opłaty targowej w 2021 r. – przedsiębiorcy dokonujący sprzedaży na targowiskach zostają zwolnieni z opłaty targowej w 2021 r., natomiast gminy osiągające z tytułu opłaty targowej przychody powyżej 10 tys. zł otrzymają rekompensatę ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Będzie ona przyznana z góry za cały rok, do 31 marca 2021 r.

 

 • Odroczona płatność zaliczek na PIT

Pracodawcy z branż najbardziej dotkniętych skutkami pandemii będą mieli odroczoną płatność zaliczek na PIT pobranych od ich pracowników. Wpłatę zaliczek za październik, listopad i grudzień przesuniemy o pół roku. Dzięki temu w tych 3 kluczowych miesiącach na kontach firm pozostanie 300 mln zł. Rozwiązanie zostanie wprowadzone stosownym rozporządzeniem.

 

Przedsiębiorstwa, które wiosną nie spełniły warunków, a dopiero teraz po raz pierwszy odczuły pogorszenie sytuacji gospodarczej, mogą skorzystać z dofinansowania do wynagrodzeń, mikropożyczek i postojowego. Mają na to czas do 30 czerwca 2021.

Poniżej kody PKD do małej dotacji:


KODY PKD (mała dotacja w wys. 5000 zł.)

 

 47.71.Z - sprzedaż detaliczna odzieży

 

 47.81.Z - sprzedaż detaliczna żywności na straganach i targowiskach

 

47.82.Z - sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych na straganach i targowiskach

 

47.89.Z - sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów na straganach i targowiskach

 

56.10.A - restauracje

 

56.10.B - ruchome placówki gastronomiczne

 

56.29.Z  - pozostała działalność gastronomiczna

 

56.30.Z - przygotowywanie i podawanie napojów

 

59.11.Z - produkcja filmów, nagrań wideo itp.

 

74.20.Z - działalność fotograficzna

 

77.21.Z - wypożyczanie sprzętu rekreacyjnego i sportowego

 

82.30.Z - organizacja targów, wystaw i kongresów

 

85.51.Z - pozaszkolna edukacja sportowa

 

86.90.A - działalność fizjoterapeutyczna

 

86.90.D - działalność paramedyczna

 

90.01 Z - wystawianie przedstawień artystycznych

90.02.Z - wspomaganie przedstawień

93.11.Z - działalność obiektów sportowych

93.13.Z - działalność obiektów dot. poprawy kondycji fizycznej

93.19.Z  - pozostała działalność sportowa

93.21.Z - działalność wesołych miasteczek

93.29.A - działalność pokojów zagadek

93.29.B -  pozostała działalność rozrywkowa niesklasyfikowana

93.29.Z - pozostała działalność rozrywkowa

96.04.Z -  działalność usługowa dot. poprawy kondycji fizycznej.

 

 

 

 

 

czytaj dalej

Ważne ANTYKRYZYSOWA TARCZA BRANŻOWA 6.0 09-11-2020

Antykryzysowa Tarcza Branżowa 6.0 – wsparcie dla firm w związku z COVID-19

 

Które branże otrzymają pomoc?

O wsparcie będą mogły ubiegać się firmy z branż:

 • gastronomicznej,

 • rozrywkowej (estradowej, targowej, fotograficznej, filmowej),

 • dbającej o zdrowie fizyczne (siłownie, sport, rekreacja),

 • sprzedaży detalicznej (targowiska, bazary).

 

Hotele i obiekty noclegowe bez wsparcia !
W tarczy branżowej, zwanej tarczą 6.0, nie zostały też ujęte hotele i podobne obiekty zakwaterowania (PKD 55.10.Z), które na skutek braku konferencji, kongresów, targów i turystów z zagranicy tracą finansowo. One jednak zostały objęte wcześniej pomocą w tzw. tarczy dla turystyki (zwanej tarczą 5.0)

 

W ramach Tarczy Branżowej przedsiębiorcy mogą liczyć na dobrze znane instrumenty wsparcia np. zwolnienie ze składek zus (za listopad):

 

 • zwolnienie ze składek ZUS (za listopad)

Czasowe zwolnienie z opłacania składek ZUS za listopad. Ta forma pomocy przeznaczona będzie jedynie dla przedsiębiorców, którzy zanotowali 40% spadek przychodów w październiku bądź w listopadzie 2020 roku w stosunku do października lub listopada 2019 roku. Przedsiębiorcy będą musieli wykazać spadek przychodów w odpowiednio przygotowanym wniosku.

 

Jak złożyć wniosek?

Możesz złożyć wniosek (RDZ-B) tylko elektronicznie:

przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS (skorzystaj z instrukcji, plik doc 1,3mb),

przez PUE ZUS, za pośrednictwem strony gov.pl (link do strony zewnętrznej).

Wniosek możesz złożyć od 15 października 2020 r. do 30 listopada 2020 r.

Wniosek o zwolnienie z opłacania składek może być złożony wyłącznie elektronicznie – za pośrednictwem portalu Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS.

 

 • dodatkowe świadczenie postojowe( za listopad)

Przedsiębiorcy z wyżej wymienionych branż, którzy najdotkliwiej odczuli wprowadzenie nowych obostrzeń, będą mogli starać się o przyznanie świadczenia postojowego za listopad 2020 roku. Tak jak w przypadku zwolnienia ze składek ZUS, skorzystanie z tej formy pomocy będzie możliwe wyłącznie po wykazaniu we wniosku 40% spadku przychodów w październiku lub listopadzie w stosunku do października lub listopada 2019 roku.

Podobnie jak w przypadku świadczenia postojowego wprowadzonego wiosną tego roku, będzie ono wynosić 80% minimalnego wynagrodzenia, a dla osób rozliczających się w formie karty podatkowej – 50% minimalnego wynagrodzenia.

Dodatkowe świadczenie postojowe (zarówno z Tarczy 5.0 jak i 6.0) skierowana jest wyłącznie do przedsiębiorców, którzy już wcześniej korzystali ze zwykłego świadczenia postojowego. Brak wypłat postojowego w przeszłości uniemożliwia ubieganie się o dodatkowe świadczenie postojowe.

 

 

 • świadczenie postojowe (za listopad)

 

Nie korzystałeś ze zwykłego postojowego? Możesz jeszcze złożyć wniosek

Przedsiębiorcy nadal mają możliwość składania wniosków o przyznanie zwykłego świadczenia postojowego. Zgodnie z przepisami ustawy antykryzysowej ,,Wnioski o świadczenie postojowe mogą być złożone do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych najpóźniej w terminie 3 miesięcy od miesiąca, w którym został zniesiony ogłoszony stan epidemii”. Nie oznacza to jednak, że w listopadzie przedsiębiorca może złożyć wniosek o postojowe za kwiecień, czy maj. Kluczowe znaczenie dla przyznania postojowego ma kryterium spadku przychodów ,,w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku\". Spadek przychodów zanotowany w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku oznacza, że przedsiębiorcy nie mają już możliwości ubiegania się o postojowe za miesiące marzec - wrzesień. Składając bowiem wniosek o świadczenie postojowe w listopadzie, we wniosku RSP-D wykazać należy 15%  spadek przychodów w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku, a więc w październiku – w stosunku do września 2020 roku.

 

Jakie warunki musisz spełnić, aby skorzystać ze wsparcia?

 

 1. Świadczenie postojowe w wysokości 2 080 zł otrzymasz jeśli:

 • Rozpocząłeś prowadzenie działalności gospodarczej przed 1 kwietnia 2020 r.:

  • jeżeli nie zawiesiłeś działalności, a przychód z miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym złożyłeś wniosek o świadczenie postojowe był o co najmniej 15% niższy od przychodu, który uzyskałeś w miesiącu poprzedzającym ten miesiąc. Oznacza to, że np. na wniosku składanym w maju, przychód z kwietnia powinien być niższy o 15 % od przychodu z marca. Jeżeli będziesz składał wniosek (po raz pierwszy) o świadczenie postojowe w czerwcu, to przychód z maja powinien być niższy o 15% od przychodu z kwietnia,

  • jeżeli zawiesiłeś ją po 31 stycznia 2020 r.

 • Nie masz innego tytułu do ubezpieczeń społecznych, chyba że równocześnie podlegasz ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej.

 • Mieszkasz na terytorium Polski i jesteś obywatelem RP lub masz prawo czasowego lub stałego pobytu na terytorium RP.

 

 

 1. Świadczenie postojowe w wysokości 1 300 zł otrzymasz jeśli:

 • Rozliczasz podatek kartą podatkową oraz jesteś zwolniony z opłacania podatku VAT.

 • Mieszkasz na terytorium Polski i jesteś obywatelem RP lub masz prawo czasowego lub stałego pobytu na terytorium RP.

 

Wniosek możesz przekazać:

drogą elektroniczną przez PUE ZUS (skorzystaj z instrukcji dla wniosku RSP-D) plik doc 709kb

drogą elektroniczną przez PUE ZUS, za pośrednictwem strony gov.pl (link do strony zewnętrznej) 

Antykryzysowa Tarcza Branżowa 6.0 – wsparcie dla firm w związku z COVID-19

 

Które branże otrzymają pomoc?

O wsparcie będą mogły ubiegać się firmy z branż:

 • gastronomicznej,

 • rozrywkowej (estradowej, targowej, fotograficznej, filmowej),

 • dbającej o zdrowie fizyczne (siłownie, sport, rekreacja),

 • sprzedaży detalicznej (targowiska, bazary).

 

Hotele i obiekty noclegowe bez wsparcia !
W tarczy branżowej, zwanej tarczą 6.0, nie zostały też ujęte hotele i podobne obiekty zakwaterowania (PKD 55.10.Z), które na skutek braku konferencji, kongresów, targów i turystów z zagranicy tracą finansowo. One jednak zostały objęte wcześniej pomocą w tzw. tarczy dla turystyki (zwanej tarczą 5.0)

 

W ramach Tarczy Branżowej przedsiębiorcy mogą liczyć na dobrze znane instrumenty wsparcia np. zwolnienie ze składek zus (za listopad):

 

 • zwolnienie ze składek ZUS (za listopad)

Czasowe zwolnienie z opłacania składek ZUS za listopad. Ta forma pomocy przeznaczona będzie jedynie dla przedsiębiorców, którzy zanotowali 40% spadek przychodów w październiku bądź w listopadzie 2020 roku w stosunku do października lub listopada 2019 roku. Przedsiębiorcy będą musieli wykazać spadek przychodów w odpowiednio przygotowanym wniosku.

 

Jak złożyć wniosek?

Możesz złożyć wniosek (RDZ-B) tylko elektronicznie:

przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS (skorzystaj z instrukcji, plik doc 1,3mb),

przez PUE ZUS, za pośrednictwem strony gov.pl (link do strony zewnętrznej).

Wniosek możesz złożyć od 15 października 2020 r. do 30 listopada 2020 r.

Wniosek o zwolnienie z opłacania składek może być złożony wyłącznie elektronicznie – za pośrednictwem portalu Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS.

 

 • dodatkowe świadczenie postojowe( za listopad)

Przedsiębiorcy z wyżej wymienionych branż, którzy najdotkliwiej odczuli wprowadzenie nowych obostrzeń, będą mogli starać się o przyznanie świadczenia postojowego za listopad 2020 roku. Tak jak w przypadku zwolnienia ze składek ZUS, skorzystanie z tej formy pomocy będzie możliwe wyłącznie po wykazaniu we wniosku 40% spadku przychodów w październiku lub listopadzie w stosunku do października lub listopada 2019 roku.

Podobnie jak w przypadku świadczenia postojowego wprowadzonego wiosną tego roku, będzie ono wynosić 80% minimalnego wynagrodzenia, a dla osób rozliczających się w formie karty podatkowej – 50% minimalnego wynagrodzenia.

Dodatkowe świadczenie postojowe (zarówno z Tarczy 5.0 jak i 6.0) skierowana jest wyłącznie do przedsiębiorców, którzy już wcześniej korzystali ze zwykłego świadczenia postojowego. Brak wypłat postojowego w przeszłości uniemożliwia ubieganie się o dodatkowe świadczenie postojowe.

 

 

 • świadczenie postojowe (za listopad)

 

Nie korzystałeś ze zwykłego postojowego? Możesz jeszcze złożyć wniosek

Przedsiębiorcy nadal mają możliwość składania wniosków o przyznanie zwykłego świadczenia postojowego. Zgodnie z przepisami ustawy antykryzysowej ,,Wnioski o świadczenie postojowe mogą być złożone do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych najpóźniej w terminie 3 miesięcy od miesiąca, w którym został zniesiony ogłoszony stan epidemii”. Nie oznacza to jednak, że w listopadzie przedsiębiorca może złożyć wniosek o postojowe za kwiecień, czy maj. Kluczowe znaczenie dla przyznania postojowego ma kryterium spadku przychodów ,,w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku\". Spadek przychodów zanotowany w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku oznacza, że przedsiębiorcy nie mają już możliwości ubiegania się o postojowe za miesiące marzec - wrzesień. Składając bowiem wniosek o świadczenie postojowe w listopadzie, we wniosku RSP-D wykazać należy 15%  spadek przychodów w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku, a więc w październiku – w stosunku do września 2020 roku.

 

Jakie warunki musisz spełnić, aby skorzystać ze wsparcia?

 

 1. Świadczenie postojowe w wysokości 2 080 zł otrzymasz jeśli:

 • Rozpocząłeś prowadzenie działalności gospodarczej przed 1 kwietnia 2020 r.:

  • jeżeli nie zawiesiłeś działalności, a przychód z miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym złożyłeś wniosek o świadczenie postojowe był o co najmniej 15% niższy od przychodu, który uzyskałeś w miesiącu poprzedzającym ten miesiąc. Oznacza to, że np. na wniosku składanym w maju, przychód z kwietnia powinien być niższy o 15 % od przychodu z marca. Jeżeli będziesz składał wniosek (po raz pierwszy) o świadczenie postojowe w czerwcu, to przychód z maja powinien być niższy o 15% od przychodu z kwietnia,

  • jeżeli zawiesiłeś ją po 31 stycznia 2020 r.

 • Nie masz innego tytułu do ubezpieczeń społecznych, chyba że równocześnie podlegasz ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej.

 • Mieszkasz na terytorium Polski i jesteś obywatelem RP lub masz prawo czasowego lub stałego pobytu na terytorium RP.

 

 

 1. Świadczenie postojowe w wysokości 1 300 zł otrzymasz jeśli:

 • Rozliczasz podatek kartą podatkową oraz jesteś zwolniony z opłacania podatku VAT.

 • Mieszkasz na terytorium Polski i jesteś obywatelem RP lub masz prawo czasowego lub stałego pobytu na terytorium RP.

 

Wniosek możesz przekazać:

drogą elektroniczną przez PUE ZUS (skorzystaj z instrukcji dla wniosku RSP-D) plik doc 709kb

drogą elektroniczną przez PUE ZUS, za pośrednictwem strony gov.pl (link do strony zewnętrznej) 

czytaj dalej

Ważne Zmiany w podatkach dochodowych i nie tylko - aktualizacja 05-11-2020

Zmiany w podatkach dochodowych i nie tylko – aktualizacja

 

W zeszłym tygodniu, a dokładnie 28 października, Sejm uchwalił pakiet zmian w podatkach dochodowych. Poniżej prezentujemy najważniejsze z nich:

 

 • spółki komandytowe oraz, pod pewnymi warunkami, spółki jawne zostaną podatnikiem na gruncie ustawy o CIT. W przypadku tych ostatnich stanie się tak gdy jej wspólnikami nie są wyłącznie osoby fizyczne i spółka nie złoży we właściwym terminie organom skarbowym dokumentów potwierdzających tożsamość wspólników.

 • ograniczeniu do kwoty 1360 zł ulegnie ulga abolicyjna w podatku PIT

 • do systemu podatkowego wprowadzony zostanie nowy model opodatkowania tzw. estoński CIT

 • limit przychodów uprawniający do posiadania statusu „małego podatnika” na gruncie ustawy o CIT zostanie podniesiony do 2 mln euro, dzięki czemu więcej podmiotów będzie mogło skorzystać z obniżonej stawki podatkowej, tj. 9%

 • poszerzony zostanie katalog podmiotów uprawnionych do stosowania tzw. ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych i podwyższeniu, do 2 mln euro, ulenie limit przychodów uprawniający do stosowania tego rozwiązania

 • nowe obowiązki zostaną nałożone na tzw. spółkę nieruchomościową - obowiązek rozliczania podatku z tytułu zbycia posiadanych w niej udziałów zostanie przeniesiony ze zbywcy na tę spółkę, jeżeli przynajmniej jedna ze stron transakcji jest nierezydentem. Ponadto spółki te będą zobowiązane do raportowania aktualnego składu wspólników.

 • podatnicy, osiągający w ciągu roku podatkowego przychody powyżej 50 mln euro, tzw. spółki nieruchomościowe oraz grupy kapitałowe będą zobowiązane do informowania o prowadzonej strategii podatkowej

 

Ustawa obecnie znajduje się na etapie procedowania w Senacie a czas wejścia w życie powyższych zmian zapowiedziany jest już na 1 stycznia 2021 r.

 

Ponadto, również w dniu 28 października, skierowano do I czytania w Sejmie projekt ustawy, wprowadzającej tzw. pakiet slim VAT. Zmiany zapowiadane są w czterech obszarach – uproszczenie procesu fakturowania, wprowadzenie ułatwień dla eksporterów, wspólne kursy walut z podatkiem dochodowym i korzyści finansowe.

 

Zmiany w podatkach dochodowych i nie tylko – aktualizacja

 

W zeszłym tygodniu, a dokładnie 28 października, Sejm uchwalił pakiet zmian w podatkach dochodowych. Poniżej prezentujemy najważniejsze z nich:

 

 • spółki komandytowe oraz, pod pewnymi warunkami, spółki jawne zostaną podatnikiem na gruncie ustawy o CIT. W przypadku tych ostatnich stanie się tak gdy jej wspólnikami nie są wyłącznie osoby fizyczne i spółka nie złoży we właściwym terminie organom skarbowym dokumentów potwierdzających tożsamość wspólników.

 • ograniczeniu do kwoty 1360 zł ulegnie ulga abolicyjna w podatku PIT

 • do systemu podatkowego wprowadzony zostanie nowy model opodatkowania tzw. estoński CIT

 • limit przychodów uprawniający do posiadania statusu „małego podatnika” na gruncie ustawy o CIT zostanie podniesiony do 2 mln euro, dzięki czemu więcej podmiotów będzie mogło skorzystać z obniżonej stawki podatkowej, tj. 9%

 • poszerzony zostanie katalog podmiotów uprawnionych do stosowania tzw. ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych i podwyższeniu, do 2 mln euro, ulenie limit przychodów uprawniający do stosowania tego rozwiązania

 • nowe obowiązki zostaną nałożone na tzw. spółkę nieruchomościową - obowiązek rozliczania podatku z tytułu zbycia posiadanych w niej udziałów zostanie przeniesiony ze zbywcy na tę spółkę, jeżeli przynajmniej jedna ze stron transakcji jest nierezydentem. Ponadto spółki te będą zobowiązane do raportowania aktualnego składu wspólników.

 • podatnicy, osiągający w ciągu roku podatkowego przychody powyżej 50 mln euro, tzw. spółki nieruchomościowe oraz grupy kapitałowe będą zobowiązane do informowania o prowadzonej strategii podatkowej

 

Ustawa obecnie znajduje się na etapie procedowania w Senacie a czas wejścia w życie powyższych zmian zapowiedziany jest już na 1 stycznia 2021 r.

 

Ponadto, również w dniu 28 października, skierowano do I czytania w Sejmie projekt ustawy, wprowadzającej tzw. pakiet slim VAT. Zmiany zapowiadane są w czterech obszarach – uproszczenie procesu fakturowania, wprowadzenie ułatwień dla eksporterów, wspólne kursy walut z podatkiem dochodowym i korzyści finansowe.

 

czytaj dalej

Ważne Paragon fiskalny jako faktura uproszczona 23-10-2020

Objaśnienia podatkowe dotyczące paragonów fiskalnych uznanych za faktury uproszczone.

 

W dniu 16 października 2020 r. Ministerstwo Finansów opublikowało objaśnienia podatkowe, przedstawiające zasady uznawania paragonów fiskalnych z numerem NIP do wartości 450 zł (100 euro) za faktury uproszczone oraz zasady ich ewidencjonowania w nowym JPK_VAT. Poniżej prezentujemy streszczenie najważniejszych informacji.

 

 • Przypomniano, że od 1.01.2020 r. fakturę z numerem NIP nabywcy do sprzedaży ujętej na kasie rejestrującej i potwierdzonej paragonem fiskalnym wystawia się tylko wtedy, jeżeli taki paragon zawiera numer NIP nabywcy. Paragon fiskalny do kwoty 450 zł (100 euro) z numerem NIP nabywcy to faktura uproszczona.

 • Faktury uproszczone muszą zawierać co najmniej następujące dane: data wystawienia, dane identyfikujące podatnika dokonującego dostawy towarów lub świadczącego usługi, dane określające rodzaj dostarczonych towarów lub wykonanych usług, należny VAT lub dane potrzebne do jego obliczenia, kolejny numer nadany w ramach jednej lub więcej serii, jednoznacznie identyfikujący fakturę.

 • W przypadku dokumentowania sprzedaży fakturą uproszczoną nie wystawia się dla nabywcy kolejnej faktury. Sprzedawca musi odmówić kupującemu wystawienia faktury standardowej!
  W przeciwnym wypadku jedna sprzedaż zostałaby udokumentowana dwoma fakturami.

 • Nabywca, chcąc otrzymać fakturę standardową, dokumentującą sprzedaż na kwotę nieprzekraczającą 450 zł (100 euro) powinien zgłosić to sprzedającemu przed przystąpieniem do fiskalizacji sprzedaży za pomocą kasy rejestrującej. Przy takim rozwiązaniu nie zostanie wystawiona faktura uproszczona i sprzedaż zostanie udokumentowana tylko jedną fakturą – fakturą standardową.

 • Brak jest możliwości wystawienia faktur zbiorczych do paragonów fiskalnych, będących fakturami uproszczonymi! Faktury zbiorcze można wystawiać jedynie do paragonów fiskalnych, dokumentujących sprzedaż powyżej kwoty 450 zł brutto (100 euro), gdyż nie są to faktury.

 • W przypadku popełnienia błędu w numerze NIP nabywcy na paragonie fiskalnym dopuszczalne jest wystawienie noty korygującej do faktury wystawionej do paragonu bądź do paragonu, będącego fakturą uproszczoną. Nota korygująca wymaga akceptacji wystawcy!

 

Faktura do paragonu na kwotę powyżej 450 zł (100 euro), zawierającego numer NIP z błędem, powinna być wystawiona z tym samym błędnym NIP . Następnie nabywca może do niej wystawić notę korygującą już
z prawidłowym NIP lub podatnik może wystawić analogiczną fakturę korygującą.

 

W przypadku paragonu do kwoty 450 zł (100 euro) z błędnym NIP nabywcy, należy się ograniczyć wyłącznie do wystawienia noty korygującej lub faktury korygującej.

 

 • Faktury uproszczone, do dnia 31.12.2020 r., nie będą musiały być wykazywane w nowym JPK_VAT odrębnie, natomiast od 1.01.2021 r. już tak.

 

W załączeniu przesyłamy pełny tekst objaśnień podatkowych. W razie pytań, zapraszamy do bezpośredniego kontaktu z Kancelarią.

 

Objaśnienia podatkowe dotyczące paragonów fiskalnych uznanych za faktury uproszczone.

 

W dniu 16 października 2020 r. Ministerstwo Finansów opublikowało objaśnienia podatkowe, przedstawiające zasady uznawania paragonów fiskalnych z numerem NIP do wartości 450 zł (100 euro) za faktury uproszczone oraz zasady ich ewidencjonowania w nowym JPK_VAT. Poniżej prezentujemy streszczenie najważniejszych informacji.

 

 • Przypomniano, że od 1.01.2020 r. fakturę z numerem NIP nabywcy do sprzedaży ujętej na kasie rejestrującej i potwierdzonej paragonem fiskalnym wystawia się tylko wtedy, jeżeli taki paragon zawiera numer NIP nabywcy. Paragon fiskalny do kwoty 450 zł (100 euro) z numerem NIP nabywcy to faktura uproszczona.

 • Faktury uproszczone muszą zawierać co najmniej następujące dane: data wystawienia, dane identyfikujące podatnika dokonującego dostawy towarów lub świadczącego usługi, dane określające rodzaj dostarczonych towarów lub wykonanych usług, należny VAT lub dane potrzebne do jego obliczenia, kolejny numer nadany w ramach jednej lub więcej serii, jednoznacznie identyfikujący fakturę.

 • W przypadku dokumentowania sprzedaży fakturą uproszczoną nie wystawia się dla nabywcy kolejnej faktury. Sprzedawca musi odmówić kupującemu wystawienia faktury standardowej!
  W przeciwnym wypadku jedna sprzedaż zostałaby udokumentowana dwoma fakturami.

 • Nabywca, chcąc otrzymać fakturę standardową, dokumentującą sprzedaż na kwotę nieprzekraczającą 450 zł (100 euro) powinien zgłosić to sprzedającemu przed przystąpieniem do fiskalizacji sprzedaży za pomocą kasy rejestrującej. Przy takim rozwiązaniu nie zostanie wystawiona faktura uproszczona i sprzedaż zostanie udokumentowana tylko jedną fakturą – fakturą standardową.

 • Brak jest możliwości wystawienia faktur zbiorczych do paragonów fiskalnych, będących fakturami uproszczonymi! Faktury zbiorcze można wystawiać jedynie do paragonów fiskalnych, dokumentujących sprzedaż powyżej kwoty 450 zł brutto (100 euro), gdyż nie są to faktury.

 • W przypadku popełnienia błędu w numerze NIP nabywcy na paragonie fiskalnym dopuszczalne jest wystawienie noty korygującej do faktury wystawionej do paragonu bądź do paragonu, będącego fakturą uproszczoną. Nota korygująca wymaga akceptacji wystawcy!

 

Faktura do paragonu na kwotę powyżej 450 zł (100 euro), zawierającego numer NIP z błędem, powinna być wystawiona z tym samym błędnym NIP . Następnie nabywca może do niej wystawić notę korygującą już
z prawidłowym NIP lub podatnik może wystawić analogiczną fakturę korygującą.

 

W przypadku paragonu do kwoty 450 zł (100 euro) z błędnym NIP nabywcy, należy się ograniczyć wyłącznie do wystawienia noty korygującej lub faktury korygującej.

 

 • Faktury uproszczone, do dnia 31.12.2020 r., nie będą musiały być wykazywane w nowym JPK_VAT odrębnie, natomiast od 1.01.2021 r. już tak.

 

W załączeniu przesyłamy pełny tekst objaśnień podatkowych. W razie pytań, zapraszamy do bezpośredniego kontaktu z Kancelarią.

 

czytaj dalej

Biuletyn e-doradcy

Aktualności

WażneZmiana opodatkowania - zbliża się termin

Pragniemy przypomnieć, iż jutro tj. 20 stycznia 2021 r. upływa termin zmiany zasad formy opodatkowania.Zawiadomienia o zmianie formy opodatkowania należy obowiązkowo dokonać pisemnie pod rygorem nieważności. Nie wystarczy zatem pójść do urzędu skarbowego i ustnie oświadczyć o dok...

więcej

WażneZmiany w ryczałcie w roku 2021

Zmiany w ryczałcie w 2021 r. Dotyczy osób prawnych  Zmiany obejmą następujące obszary:limit stosowania ryczałtu - zostanie podniesiony z 250 000 euro do 2 000 000 euro,katalog branż i zawodów, które mogą wybrać zryczałtowany sposób rozliczenia z fiskuse...

więcej

WażneUlga dla młodych 2021 - zmiany

Ulga dla młodych w 2021 r. – zmiany Dotyczy osoby fizycznej   Czym jest PIT 0 \"zero\" dla młodych?Zwolnienie z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych (PIT) wynagrodzeń uzyskiwanych od 1 sierpnia 2019 roku, skierowane jest do osób młody...

więcej

Archiwum aktualności

Kontakt

Kancelaria Podatkowa Elżbieta Konopka


NIP: 747–000-44-99

REGON: 530600416


Opole

ul. Ozimska 15a/3

45-057 Opole

77 456 54 93


Brzeg

ul. Dzierżonia 16

49-300 Brzeg

77 416 95 59

OK

Ta strona korzysta z plików tekstowych cookies. Jeżeli nie chcesz aby na twoim urządzeniu były przechowywane pliki cookies - możesz wyłaczyć ich obsługę w swojej przeglądarce.

Wyłączenie obsługi cookies może uniemożliwić korzystanie z niektórych funkcjonalności strony.

Brak włączenia blokowania plików cookies w twojej przeglądarce oznacza, iż wyrażasz zgodę na ich przechowywanie w twoim urządzeniu końcowym.