E-księgowość

Login:

Hasło:

Zaloguj

Archiwum aktualności

Ważne Wniosek o wznowienie do 27.09.2013r. 23-09-2013

Szanowni Państwo!!
Przypominamy, że każdy podatnik, który został dotknięty decyzją organów podatkowych 75 % podatkiem, został teraz  objęty „dobrodziejstwem” wyroku Trybunału Konstytucyjnego w części dotyczącej art. 20 ust. 3 ustawy pdof.
Oznacza to konieczność  złożenia  wniosku o wznowienie do organu który wydał decyzję ostateczną w ich sprawie, w odniesieniu do decyzji dotyczących całego okresu obowiązywania tego przepisu, czyli od roku 1992 do dnia dzisiejszego.
Mimo, iż sentencja wyroku Trybunału z 18 lipca 2013 r. (SK 18/09) obejmuje tylko lata 1998 – 2006, to wyrok ten jest jedyną szansą dla podjęcia próby wzruszenia decyzji opartych o ten przepis, a dotyczących innych okresów.
Nieprzekraczalny termin do złożenia wniosku to 27.09.2013 r.

Odpowiedzi na dodatkowe pytania można uzyskać gratis:
- wpisując pytanie na naszej stronie internetowej
- pod numerem telefonu 605 406 137
.

Pozdrawiam
Elżbieta Konopka
Szanowni Państwo!!
Przypominamy, że każdy podatnik, który został dotknięty decyzją organów podatkowych 75 % podatkiem, został teraz  objęty „dobrodziejstwem” wyroku Trybunału Konstytucyjnego w części dotyczącej art. 20 ust. 3 ustawy pdof.
Oznacza to konieczność  złożenia  wniosku o wznowienie do organu który wydał decyzję ostateczną w ich sprawie, w odniesieniu do decyzji dotyczących całego okresu obowiązywania tego przepisu, czyli od roku 1992 do dnia dzisiejszego.
Mimo, iż sentencja wyroku Trybunału z 18 lipca 2013 r. (SK 18/09) obejmuje tylko lata 1998 – 2006, to wyrok ten jest jedyną szansą dla podjęcia próby wzruszenia decyzji opartych o ten przepis, a dotyczących innych okresów.
Nieprzekraczalny termin do złożenia wniosku to 27.09.2013 r.

Odpowiedzi na dodatkowe pytania można uzyskać gratis:
- wpisując pytanie na naszej stronie internetowej
- pod numerem telefonu 605 406 137
.

Pozdrawiam
Elżbieta Konopka
czytaj dalej

Ważne VAT od usług transportowych i budowlanych można rozliczyć w miesiącu wystawienia faktury. 31-07-2013

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w wyroku z 16 maja 2013 r., uznał, że unormowanie, zgodnie z którym obowiązek podatkowy od usług transportowych, spedycyjnych, czy budowlanych, powstaje najpóźniej z upływem 30 dni od dnia wykonania usługi, o ile wcześniej nie nastąpi zapłata, jest niezgodne z dyrektywą VAT.
Pomimo, że TSUE uznał polskie przepisy określające termin powstania obowiązku podatkowego dla usług transportowych, spedycyjnych i budowlanych za niezgodne z regulacjami unijnymi, stosowanie norm krajowych nie może podatnikom zaszkodzić. Również po tym wyroku podatnicy mogą zatem ustalać obowiązek podatkowy od ww. usług zgodnie z art. 19 ust. 13 pkt 2 ustawy o VAT, czyli wykazywać VAT z chwilą otrzymania całości lub części zapłaty, nie później jednak niż 30. dnia, licząc od dnia wykonania usługi. Podatnicy mogą jednak stosować także rozwiązanie zgodne z wykładnią TSUE, czyli mogą rozliczać VAT wcześniej, tj. już w momencie wystawienia faktury (nawet jeżeli nie otrzymali jeszcze zapłaty i nie upłynął 30. dzień od wykonania usługi).

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w wyroku z 16 maja 2013 r., uznał, że unormowanie, zgodnie z którym obowiązek podatkowy od usług transportowych, spedycyjnych, czy budowlanych, powstaje najpóźniej z upływem 30 dni od dnia wykonania usługi, o ile wcześniej nie nastąpi zapłata, jest niezgodne z dyrektywą VAT.
Pomimo, że TSUE uznał polskie przepisy określające termin powstania obowiązku podatkowego dla usług transportowych, spedycyjnych i budowlanych za niezgodne z regulacjami unijnymi, stosowanie norm krajowych nie może podatnikom zaszkodzić. Również po tym wyroku podatnicy mogą zatem ustalać obowiązek podatkowy od ww. usług zgodnie z art. 19 ust. 13 pkt 2 ustawy o VAT, czyli wykazywać VAT z chwilą otrzymania całości lub części zapłaty, nie później jednak niż 30. dnia, licząc od dnia wykonania usługi. Podatnicy mogą jednak stosować także rozwiązanie zgodne z wykładnią TSUE, czyli mogą rozliczać VAT wcześniej, tj. już w momencie wystawienia faktury (nawet jeżeli nie otrzymali jeszcze zapłaty i nie upłynął 30. dzień od wykonania usługi).

czytaj dalej

Ważne Akcja "Weź paragon" 04-07-2013

Od 1 lipca 2013 r. rozpoczyna się akcja Urzędu Skarbowego "Weź paragon".

         Od poniedziałku 1 lipca 2013 r. kolejny raz rozpoczyna się wakacyjna akcja  pt. "Weź paragon". Założeniem akcji jest sprawdzenie wywiązywania się przez podatników z obowiązku ewidencjonowania obrotu przy zastosowaniu kas rejestrujących i wydawania paragonów. Takie prewencyjne działania znacząco ograniczają szarą strefę oraz nieuczciwą konkurencję.
          Głównym przekazem akcji jest podkreślenie, że biorąc paragon:
- zapewniane jest prawo reklamacji,
- wspierana jest uczciwa konkurencja,
- ułatwione jest porównanie cen,
- uzyskuje się pewność, że nie zostaliśmy oszukani,
- zmniejsza się tzw. "szara strefa".

czytaj dalej

Ważne Nie zawsze lekarz jest zwolniony z podatku VAT. 28-06-2013

Czynności wykonywane, polegające na opiece medycznej, służącej profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane, wykonywane w ramach działalności leczniczej przez podmioty lecznicze korzystają ze zwolnienia z VAT. Natomiast wydawanie opinii o stanie zdrowia na potrzeby różnego rodzaju orzeczeń, wydawanie zaświadczeń dla osób starających się o broń, wydawanie opinii dla osób starających się o uzyskanie prawa jazdy, wydawanie opinii na rzecz ubezpieczycieli, wydawanie kopii dokumentacji medycznej nie korzysta ze zwolnienia i jest opodatkowane  stawką 23%.

 

  1. Podstawa prawna

- ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.)

- ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2011 r. nr112, poz. 654 z późn. zm.)

Czynności wykonywane, polegające na opiece medycznej, służącej profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane, wykonywane w ramach działalności leczniczej przez podmioty lecznicze korzystają ze zwolnienia z VAT. Natomiast wydawanie opinii o stanie zdrowia na potrzeby różnego rodzaju orzeczeń, wydawanie zaświadczeń dla osób starających się o broń, wydawanie opinii dla osób starających się o uzyskanie prawa jazdy, wydawanie opinii na rzecz ubezpieczycieli, wydawanie kopii dokumentacji medycznej nie korzysta ze zwolnienia i jest opodatkowane  stawką 23%.

 

  1. Podstawa prawna

- ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.)

- ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2011 r. nr112, poz. 654 z późn. zm.)

czytaj dalej

Ważne Od 2014 roku nowe zasady naliczania podatku rolnego 14-06-2013

Zgodnie z opublikowaną w piątek nowelizacją ustawy o podatku rolnym, od 2014 r. podatek ten będzie naliczany według średniej ceny żyta za 11 kwartałów poprzedzających rok podatkowy, ustalanej na podstawie komunikatu Prezesa GUS, ogłaszanego do 20 października roku poprzedzającego rok podatkowy.

Obecnie podatek rolny obliczany jest według średniej ceny skupu żyta za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy. Wynosi obecnie równowartość pieniężną 2,5 kwintala żyta od hektara przeliczeniowego gruntów gospodarstw rolnych, a od pozostałych gruntów - równowartość pieniężną 5 kwintali żyta. Podatek ten stanowi dochód gminy. Ustawa z 10 maja 2013 r. o zmianie ustawy o podatku rolnym(Dz. U. poz. 660) wejdzie w życie 1 października 2013 r., ale do obliczania podatku za rok 2013 stosuje się przepisy dotychczasowe.

Zgodnie z opublikowaną w piątek nowelizacją ustawy o podatku rolnym, od 2014 r. podatek ten będzie naliczany według średniej ceny żyta za 11 kwartałów poprzedzających rok podatkowy, ustalanej na podstawie komunikatu Prezesa GUS, ogłaszanego do 20 października roku poprzedzającego rok podatkowy.

Obecnie podatek rolny obliczany jest według średniej ceny skupu żyta za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy. Wynosi obecnie równowartość pieniężną 2,5 kwintala żyta od hektara przeliczeniowego gruntów gospodarstw rolnych, a od pozostałych gruntów - równowartość pieniężną 5 kwintali żyta. Podatek ten stanowi dochód gminy. Ustawa z 10 maja 2013 r. o zmianie ustawy o podatku rolnym(Dz. U. poz. 660) wejdzie w życie 1 października 2013 r., ale do obliczania podatku za rok 2013 stosuje się przepisy dotychczasowe.

czytaj dalej

Biuletyn e-doradcy

Aktualności

WażneUwaga na oszustów podszywających się pod ZUS!

Na stronie ZUS pojawiło się ostrzeżenie:Ostrzegamy naszych klientów przed fałszywymi mailami, które teoretycznie mają pochodzić z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Otwarcie załączników z maila grozi zainfekowaniem komputera i wykradzeniem danych wrażliwych....

więcej

WażneMinisterstwo Finansów przestrzega : uwaga na fałszywą korespondencję mailową

Pocztą elektroniczną rozsyłane są fałszywe wiadomości podszywające się pod resort finansów.Wiadomości te różnią się treścią, ale zawsze zawierają link lub załącznik z niebezpiecznym oprogramowaniem....

więcej

Od 1.08 wynagrodzenia młodzieży bez PIT - zasady stosowania zwolnienia

Ministerstwo Finansów poinformowało oficjalnie na swojej stronie, że dochody podatników do 26. roku życia, w kwocie nieprzekraczającej 85,5 tys. zł, będą zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych. Zwolnienie to ma dotyczyć zarówno przychodów z prac...

więcej

Archiwum aktualności

Kontakt

Kancelaria Podatkowa Elżbieta Konopka


NIP: 747–000-44-99

REGON: 530600416


Opole

ul. Ozimska 15a/3

45-057 Opole

77 456 54 93


Brzeg

ul. Dzierżonia 16

49-300 Brzeg

77 416 95 59

OK

Ta strona korzysta z plików tekstowych cookies. Jeżeli nie chcesz aby na twoim urządzeniu były przechowywane pliki cookies - możesz wyłaczyć ich obsługę w swojej przeglądarce.

Wyłączenie obsługi cookies może uniemożliwić korzystanie z niektórych funkcjonalności strony.

Brak włączenia blokowania plików cookies w twojej przeglądarce oznacza, iż wyrażasz zgodę na ich przechowywanie w twoim urządzeniu końcowym.