E-księgowość

Login:

Hasło:

Zaloguj

Aktualności

Ważne Świadczenie postojowe 01-04-2020

Szanowni Państwo, 
informujemy iż zgodnie z art. 15zq. 1. ustawy z dnia 31.03.2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw możliwe jest uzyskanie tzw. świadczenia postojowego. Wniosek składa się do ZUS. Poniżej przesyłamy szczegółowe informacje na ten temat.

Szanowni Państwo,
informujemy iż zgodnie z art. 15zq. 1. ustawy z dnia 31.03.2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw możliwe jest uzyskanie tzw. świadczenia postojowego. Wniosek składa się do ZUS. Poniżej przesyłamy szczegółowe informacje na ten temat.

1. Świadczenie postojowe dla osób, które wykonują umowy cywilnoprawne (umowy zlecenia, agencyjne, o dzieło)

 Osoby, które przed dniem 1 lutego 2020 r. zawarły umowę cywilnoprawą i umowa nie doszła do skutku lub nastąpiło ograniczenie jej realizacji w związku z przestojem w prowadzeniu działalności w następstwie COVID-19, mogą wystąpić do ZUS za pośrednictwem swojego zleceniodawcy albo zamawiającego o jednorazowe świadczenie finansowe, które zrekompensuje utratę przychodów.

Tak więc to Zleceniodawca/Zamawiający musi złożyć wniosek od ZUS o świadczenie postojowe.

 Warunki, jakie należy spełnić:

- brak możliwości wykonywania umowy cywilnoprawnej w całości lub w części z powodu przestoju w prowadzeniu działalności

- umowa została zawarta przed 1 lutego 2020 r.

- przychód z umowy cywilnoprawnej uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym składany jest wniosek o świadczenie postojowe nie przekroczył kwoty 15 681 zł

- osoba wykonująca umowę cywilnoprawną nie ma innego tytułu do ubezpieczeń społecznych.

- osoba wykonująca umowę cywilnoprawną mieszka na terytorium Polski i jest obywatelem RP lub ma prawo czasowego lub stałego pobytu na terytorium RP.

Świadczenie co do zasady wynosi 2080 zł (80% minimalnego wynagrodzenia) i jest nieoskładkowane oraz nieopodatkowane. W przypadku osób wykonujących umowy cywilnoprawne, których suma przychodów z umów cywilnoprawnych w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym złożony został wniosek o świadczenie postojowe wynosi do 1299,99 zł (mniej niż 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2020 r.), to świadczenie postojowe przysługuje w wysokości sumy wynagrodzeń z tych umów.

Obszerna informacja na ten temat, jak i wzór wniosku do wypełnienia oraz informacje w jaki sposób należy go złożyć dostępny jest stronie ZUS pod linkiem:

https://www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych/firmy/-/publisher/details/1/swiadczenie-postojowe-dla-osob-wykonujacych-umowy-cywilnoprawne/2551448

Wzór wniosku pobrany ze strony ZUS przesyłamy także w załączeniu.

Wnioski o świadczenie postojowe mogą być złożone do ZUS najpóźniej w terminie 3 miesięcy od miesiąca, w którym został zniesiony ogłoszony stan epidemii.

 

 

2. Świadczenie postojowe dla samozatrudnionych

 Warunkiem otrzymania świadczenia postojowego jest:

 - rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej przed 1 lutego 2020 r.

- brak innego tytułu do ubezpieczeń społecznych

- Wnioskodawca mieszka na terytorium Polski i jest obywatelem RP lub ma prawo czasowego lub stałego pobytu na terytorium RP

- przychód w miesiącu przed miesiącem, w którym składany jest wniosek o świadczenie postojowe:

  • był o co najmniej 15% niższy od przychodu, który uzyskano w miesiącu poprzedzającym,
  • nie przekroczył kwoty 15 681 zł

Ważne: świadczenie przysługuje także samozatrudnionym, którzy zawiesili działalność gospodarczą po 31 stycznia br., jeżeli przychód z tej działalności z poprzedniego miesiąca nie przekroczył kwoty 15 681 zł 

Świadczenie co do zasady wynosi 2080 zł (80% minimalnego wynagrodzenia) i jest nieoskładkowane oraz nieopodatkowane. 

 

Samozatrudnieni rozliczający się w formie karty podatkowej, którzy korzystają ze zwolnienia z podatku VAT, po spełnieniu warunków:

- brak innego tytułu do ubezpieczeń społecznych.

- Wnioskodawca mieszka na terytorium Polski i jest obywatelem RP lub ma prawo czasowego lub stałego pobytu na terytorium RP

  otrzymają świadczenie postojowe w wysokości 1300 zł.

 

Obszerna informacja na ten temat, jak i wzór wniosku do wypełnienia oraz informacje w jaki sposób należy go złożyć dostępny jest stronie ZUS pod linkiem:

https://www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych/firmy/-/publisher/details/1/swiadczenie-postojowe-dla-osob-prowadzacych-dzialalnosc-gospodarcza/2551468

Wzór wniosku pobrany ze strony ZUS przesyłamy także w załączeniu.

Wnioski o świadczenie postojowe mogą być złożone do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych najpóźniej w terminie 3 miesięcy od miesiąca, w którym został zniesiony ogłoszony stan epidemii.

 

Ważne: prosimy pamiętać, że Zakład Ubezpieczeń Społecznych informuje Szefa Krajowej Administracji Skarbowej o wysokości przychodu wykazanego we wniosku,
a Szef Krajowej Administracji Skarbowej informuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych o ewentualnych rozbieżnościach pomiędzy przychodem wykazanym we wniosku a przychodem wykazanym dla celów podatkowych.

czytaj dalej

Ważne Zwolnienie z obowiązku opłacania należności z tytułu składek za okres marzec - maj 2020 r. 01-04-2020

Szanowni Państwo,

informujemy, iż zgodnie z art. 31zo ustawy z dnia 31.03.2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw

możliwe jest zwolnienie z obowiązku opłacania należności z tytułu składek za okres marzec - maj 2020 r.

Szanowni Państwo,

informujemy, iż zgodnie z art. 31zo ustawy z dnia 31.03.2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw

możliwe jest zwolnienie z obowiązku opłacania należności z tytułu składek za okres marzec - maj 2020 r.

 

Ze zwolnienia mogą skorzystać:

  • podatnicy, którzy prowadzili firmę przed 1 lutego 2020 r. i opłacali składki wyłącznie na własne ubezpieczenia, których  przychód z działalności w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek nie może przekroczył kwoty 15 681 zł

oraz

  • płatnicy składek, którzy prowadzili firmę przed 1 lutego 2020 r. i zgłosili do ubezpieczeń społecznych mniej niż 10 osób na 29 lutego 2020 r.

 

Aby skorzystać ze zwolnienia należy:

- złożyć wniosek do ZUS w terminie do 30.06.2020 r.

Wzór wniosku do wypełnienia oraz informacje w jaki sposób należy go złożyć dostępny jest stronie ZUS pod linkiem: https://www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych/firmy/-/publisher/details/1/zwolnienie-z-obowiazku-oplacenia-naleznosci-z-tytulu-skladek-za-marzec-maj-2020-r_/2551396

- złożyć dokumenty rozliczeniowe (deklaracje) za okres marzec - maj 2020 r. do 30 czerwca 2020 r.

- ważne: zwolnienie dotyczy składek niezapłaconych. Tak więc jeśli Państwo np. mają w banku stałe zlecenie na zapłatę składek ZUS, proszę je wycofać. Zapłacone składki nie będą podlegały zwolnieniu.

czytaj dalej

Ważne Uważaj na fałszywe SMS-y o Tarczy Antykryzysowej 30-03-2020

Ostrzegamy przed podejrzanymi SMS-ami, które dotyczą Tarczy Antykryzysowej związanej z epidemią koronawirusa.

Ostrzegamy przed podejrzanymi SMS-ami, które dotyczą Tarczy Antykryzysowej związanej z epidemią koronawirusa.

Fałszywa wiadomość SMS informuje o przeterminowanym zadłużeniu w urzędzie skarbowym w związku z wprowadzeniem Tarczy Antykryzysowej od 1 kwietnia 2020 r.

W treści znajduje się odnośnik, który prowadzi do strony z informacją o rzekomym zadłużeniu i ostrzeżeniu o zmniejszeniu wynagrodzenia o 60 proc. w przypadku braku reakcji na wezwanie.

Tego typu wiadomości są fałszywe i nie zostały wysłane przez organy Krajowej Administracji Skarbowej. Należy je traktować jako niebezpieczne i usuwać.

Źródło: https://www.gov.pl/web/finanse/uwazaj-na-falszywe-sms-y-o-tarczy-antykryzysowej?fbclid=IwAR1ywbh0OebzLjRkSI-YFjrHVF2zDJbASpQF3OLQLuX2OJ6zn3J60UjeOyk

czytaj dalej

Ważne Dodatkowy zasiłek opiekuńczy wydłużony o kolejne 14 dni 30-03-2020

Kolejny dodatkowy zasiłek opiekuńczy w wymiarze 14 dni z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem do 8. roku życia z powodu zamknięcia szkoły, przedszkola czy żłobka w wyniku epidemii koronawirusa – to jeden z zapisów przyjętego w sobotę przez Sejm pakietu rozwiązań z tzw. tarczy antykryzysowej. Na dodatkowy zasiłek opiekuńczy będą mogli też liczyć opiekunowie osób niepełnosprawnych.


Kolejny dodatkowy zasiłek opiekuńczy w wymiarze 14 dni z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem do 8. roku życia z powodu zamknięcia szkoły, przedszkola czy żłobka w wyniku epidemii koronawirusa – to jeden z zapisów przyjętego w sobotę przez Sejm pakietu rozwiązań z tzw. tarczy antykryzysowej. Na dodatkowy zasiłek opiekuńczy będą mogli też liczyć opiekunowie osób niepełnosprawnych.

Szczegóły na stronie: https://kadry.infor.pl/wiadomosci/3636974,Dodatkowy-zasilek-opiekunczy-wydluzony-o-kolejne-14-dni.html?fbclid=IwAR0874BGVYzJVVbFFidyS-Yne2mbi5-mvF--vtnjNmYrkFKG7-cYuNRtieg

czytaj dalej

Ważne Mikrofirmy zwolnione z ZUS przez 3 miesiące (marzec, kwiecień, maj) 30-03-2020

Mikrofirmy będą mogły skorzystać ze zwolnienia z ZUS. Uchwalona w sobotę przez Sejm tarcza antykryzysowa zakłada zwolnienie mikrofirm do 9 osób ze składek do ZUS przez 3 miesiące (marzec, kwiecień i maj).

Mikrofirmy będą mogły skorzystać ze zwolnienia z ZUS. Uchwalona w sobotę przez Sejm tarcza antykryzysowa zakłada zwolnienie mikrofirm do 9 osób ze składek do ZUS przez 3 miesiące (marzec, kwiecień i maj).

Szczegóły na stronie: https://mojafirma.infor.pl/wiadomosci/3637015,Mikrofirmy-zwolnione-z-ZUS-przez-3-miesiace-marzec-kwiecien-maj.html?fbclid=IwAR0VZWOBN5JrC2oBSNjSw3GM9zY_zeKAVVJ-dcI53AYGT4B9e9XE5s101lk

czytaj dalej

Biuletyn e-doradcy

Aktualności

WażneŚwiadczenie postojowe

Szanowni Państwo, informujemy iż zgodnie z art. 15zq. 1. ustawy z dnia 31.03.2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz ni...

więcej

WażneZwolnienie z obowiązku opłacania należności z tytułu składek za okres marzec - maj 2020 r.

Szanowni Państwo,informujemy, iż zgodnie z art. 31zo ustawy z dnia 31.03.2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niekt&oacut...

więcej

WażneUważaj na fałszywe SMS-y o Tarczy Antykryzysowej

Ostrzegamy przed podejrzanymi SMS-ami, które dotyczą Tarczy Antykryzysowej związanej z epidemią koronawirusa....

więcej

Archiwum aktualności

Kontakt

Kancelaria Podatkowa Elżbieta Konopka


NIP: 747–000-44-99

REGON: 530600416


Opole

ul. Ozimska 15a/3

45-057 Opole

77 456 54 93


Brzeg

ul. Dzierżonia 16

49-300 Brzeg

77 416 95 59

OK

Ta strona korzysta z plików tekstowych cookies. Jeżeli nie chcesz aby na twoim urządzeniu były przechowywane pliki cookies - możesz wyłaczyć ich obsługę w swojej przeglądarce.

Wyłączenie obsługi cookies może uniemożliwić korzystanie z niektórych funkcjonalności strony.

Brak włączenia blokowania plików cookies w twojej przeglądarce oznacza, iż wyrażasz zgodę na ich przechowywanie w twoim urządzeniu końcowym.