E-księgowość

Login:

Hasło:

Zaloguj

Aktualności

Ważne Uwaga na fałszywe e-maile z wezwaniem do zapłaty zaległego VAT 08-08-2019

Ministerstwo Finansów ostrzega: pocztą elektroniczną rozsyłane są fałszywe wiadomości, których autor podszywa się pod Krajową Administrację Skarbową (KAS).

Ministerstwo Finansów ostrzega: pocztą elektroniczną rozsyłane są fałszywe wiadomości, których autor podszywa się pod Krajową Administrację Skarbową (KAS).

Do Krajowej Administracji Skarbowej docierają sygnały o podejrzanych wiadomościach e-mail, w których nadawca przesyła wezwanie do uiszczenia zaległego podatku VAT wraz z numerem konta, na które należy wpłacić należności. Tego typu wiadomości są fałszywe i nie zostały wysłane z serwerów Krajowej Administracji Skarbowej.

Otwieranie linków lub załączników zamieszczonych w takich wiadomościach, jak również wysyłanie odpowiedzi do nadawcy, jest niebezpieczne, ponieważ może spowodować zainfekowanie komputera szkodliwym oprogramowaniem i przekazanie naszych danych nieuprawnionym osobom.

Szczegóły na stronie Ministerstwa Finansów: https://www.gov.pl/web/finanse/uwaga-na-falszywe-e-maile-z-wezwaniem-do-zaplaty-zaleglego-vat

czytaj dalej

Ważne Zerowy PIT dla młodych wchodzi w życie. Odpowiedzi na najważniejsze pytania 01-08-2019

Zerowy PIT wszedł w życie 1 sierpnia. Zwolnienie z podatku dla osób poniżej 26. roku życia ograniczone jest limitem kwotowym w wysokości 85 528 zł.

Zerowy PIT wszedł w życie 1 sierpnia. Zwolnienie z podatku dla osób poniżej 26. roku życia ograniczone jest limitem kwotowym w wysokości 85 528 zł.
Więcej szczegółów na stronie: https://businessinsider.com.pl/twoje-pieniadze/prawo-i-podatki/zerowy-pit-dla-mlodych-zasady/8c3w154?fbclid=IwAR2S8IHjY-27mazJKVyoVQlObnlwR7-jscb61ZPnmIusMu2kCBq7yUXpAuA

czytaj dalej

Ważne PIT zero dla młodych – przykładowe oświadczenie pracownika 01-08-2019

Na stronie Ministerstwa Finansów zaprezentowano przykładową treść oświadczenia dla osób do 26. roku życia, które będą korzystać ze zwolnienia w podatku PIT. 

Na stronie Ministerstwa Finansów zaprezentowano przykładową treść oświadczenia dla osób do 26. roku życia, które będą korzystać ze zwolnienia w podatku PIT. 
Przypominamy, że przepisy o zerowym PIT dla młodych wejdą w życie już 1 sierpnia 2019 r. Pracownicy bądź zleceniobiorcy mogą złożyć oświadczenie płatnikowi, aby ten nie pobierał zaliczki na PIT od przychodów z pracy, które są objęte zwolnieniem.

Link do informacji na stronie Ministerstwa Finansów:
https://www.gov.pl/web/finanse/pit-zero-dla-mlodych-przykladowe-oswiadczenie-pracownika

czytaj dalej

Ważne WAŻNE: Oświadczenie do dostawcy prądu - decyduje data wpływu oświadczenia ! 25-07-2019

WAŻNE: decyduje data wpływu oświadczenia, nie zaś data nadania, stąd zaleca się osobiste złożenie dokumentu do właściwego przedsiębiorstwa energetycznego lub przekazanie go w inny sposób gwarantujący skuteczne doręczenie do 27 lipca br.

Szanowni Państwo

WAŻNA INFORMACJA: decyduje data wpływu oświadczenia, nie zaś data nadania !


Kilka dni temu informowaliśmy Państwa o konieczności złożenia oświadczenia potwierdzającego status odbiorcy końcowego.

Oświadczenia – którego wzór stanowi załącznik do ustawy LINK - należy składać do 27 lipca br. do właściwego przedsiębiorstwa energetycznego.

WAŻNE: decyduje data wpływu oświadczenia, nie zaś data nadania, stąd zaleca się osobiste złożenie dokumentu do właściwego przedsiębiorstwa energetycznego lub przekazanie go w inny sposób gwarantujący skuteczne doręczenie do 27 lipca br.


Przypominamy, że w związku z nowelizacją ustawy w sprawie cen prądu „odbiorcy końcowi energii elektrycznej, którzy są  mikroprzedsiębiorcami i małymi przedsiębiorstwami, szpitalami, jednostkami sektora finansów publicznych, do których zalicza się m.in. organy władzy publicznej, jednostki samorządu terytorialnego i ich związki, jednostki budżetowe, samorządowe zakłady budżetowe (…) mają obowiązek złożenia przedsiębiorstwu energetycznemu, które jest stroną umowy sprzedaży energii elektrycznej albo umowy kompleksowej z tym odbiorcą, oświadczenia potwierdzającego status odbiorcy końcowego” (komunikat Ministerstwa Energii).

Złożenie tego oświadczenia będzie podstawą uprawnienia do utrzymania ceny energii elektrycznej z dnia 30 czerwca 2018 r. w II półroczu 2019 r., ze względu na to, że przedsiębiorstwa obrotu nie posiadają takich informacji.

„Pozostałym odbiorcom końcowym, tj. średnim i dużym przedsiębiorcom, ustawa umożliwia ubieganie się o udzielenie pomocy de minimis za II półrocze 2019 r. Nowelizacja nie zmienia uprawnienia do korzystania przez wszystkich odbiorców końcowych, w tym również przez średnie i duże przedsiębiorstwa, z obniżonej akcyzy z 20 zł/MWh do 5 zł/MWh oraz opłaty przejściowej o 95 proc.”

czytaj dalej

Ważne KOMUNIKAT !! 24-07-2019

Szanowni Państwo, 

przypominamy, że zbliża się ostateczny termin złożenia oświadczenia odbiorcy końcowego energii elektrycznej.

Szanowni Państwo, 

przypominamy, że zbliża się ostateczny termin złożenia oświadczenia odbiorcy końcowego energii elektrycznej.

Zgodnie z nowymi regulacjami tzw. ustawy prądowej, obowiązującymi od 29 czerwca 2019 r., m.in. mikro i małym przedsiębiorcom przysługuje uprawnienie do zachowania w II półroczu 2019 r. cen prądu w wysokości nie wyższej niż te istniejące w dniu 30 czerwca 2018 r. 
Warunkiem jest jednak złożenie stosownego oświadczenia potwierdzającego status odbiorcy końcowego w/g załączonego wzoru (jest to Załącznik nr 1 do ustawy z dnia 13 czerwca 2019 r. zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw, ustawę o efektywności energetycznej oraz ustawę o biokomponentach i biopaliwach ciekłych – link: http://prawo.sejm.gov.pl/…/…/WDU20190001210/T/D20191210L.pdf)

Termin na złożenie oświadczenia mija 27 lipca 2019 r. Niezłożenie oświadczenia w terminie skutkować będzie pozostawieniem go bez rozpoznania i brakiem możliwości utrzymania cen energii elektrycznej z 30 czerwca 2018 r.

czytaj dalej

Biuletyn e-doradcy

Aktualności

WażneUwaga na fałszywe e-maile z wezwaniem do zapłaty zaległego VAT

Ministerstwo Finansów ostrzega: pocztą elektroniczną rozsyłane są fałszywe wiadomości, których autor podszywa się pod Krajową Administrację Skarbową (KAS)....

więcej

WażneZerowy PIT dla młodych wchodzi w życie. Odpowiedzi na najważniejsze pytania

Zerowy PIT wszedł w życie 1 sierpnia. Zwolnienie z podatku dla osób poniżej 26. roku życia ograniczone jest limitem kwotowym w wysokości 85 528 zł....

więcej

WażnePIT zero dla młodych – przykładowe oświadczenie pracownika

Na stronie Ministerstwa Finansów zaprezentowano przykładową treść oświadczenia dla osób do 26. roku życia, które będą korzystać ze zwolnienia w podatku PIT. ...

więcej

Archiwum aktualności

Kontakt

Kancelaria Podatkowa Elżbieta Konopka


NIP: 747–000-44-99

REGON: 530600416


Opole

ul. Ozimska 15a/3

45-057 Opole

77 456 54 93


Brzeg

ul. Dzierżonia 16

49-300 Brzeg

77 416 95 59

OK

Ta strona korzysta z plików tekstowych cookies. Jeżeli nie chcesz aby na twoim urządzeniu były przechowywane pliki cookies - możesz wyłaczyć ich obsługę w swojej przeglądarce.

Wyłączenie obsługi cookies może uniemożliwić korzystanie z niektórych funkcjonalności strony.

Brak włączenia blokowania plików cookies w twojej przeglądarce oznacza, iż wyrażasz zgodę na ich przechowywanie w twoim urządzeniu końcowym.